• Odbierz prezent
MCI CAPITAL ASI S.A.: Informacja o wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MCI Capital ASI S.A. (2021-04-20 21:22)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr20/2021
Data sporządzenia: 2021-04-20
Skrócona nazwa emitenta
MCI CAPITAL ASI S.A.
Temat
Informacja o wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MCI Capital ASI S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. („Spółka”) informuje, że w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dalej: ,,NWZ”) w dniu 20 kwietnia 2021 r. wziął udział i posiadał co najmniej 5% głosów następujący akcjonariusz:

MCI Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (00-844), Plac Europejski 1, dysponująca na NWZ 38.654.824 szt. akcji, stanowiącymi po zaokrągleniu 77,38% kapitału zakładowego, dającymi prawo do 38.654.824 głosów na NWZ, stanowiącymi po zaokrągleniu 77,38% ogólnej liczby głosów oraz 99,99% głosów obecnych na NWZ.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MCI CAPITAL Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
MCI CAPITAL ASI S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-844Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Plac Europejski1
(ulica)(numer)
22 540 73 8022 540 73 81
(telefon)(fax)
office@mci.euwww.mci.pl
(e-mail)(www)
899-22-96-521932038308
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-20Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu
2021-04-20Ewa Ogryczak Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk