• Odbierz prezent
MCI CAPITAL ASI S.A.: Informacja o uchwałach podjętych w czasie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital ASI S.A. (2021-04-20 21:18)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr19/2021
Data sporządzenia:2021-04-20
Skrócona nazwa emitenta
MCI CAPITAL ASI S.A.
Temat
Informacja o uchwałach podjętych w czasie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital ASI S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 20 kwietnia 2021 roku. Treść podjętych uchwał, włącznie z wynikami głosowania w sprawie każdej z uchwał, zaprezentowana jest w załączniku do niniejszego raportu.

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nie zgłoszono żadnego sprzeciwu do protokołu oraz nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.
Załączniki
PlikOpis
Załącznik_RB_uchwały WZA MCI 20 04 2021.pdfTreść uchwał podjętych podczas NWZ Spółki
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MCI CAPITAL Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
MCI CAPITAL ASI S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-844Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Plac Europejski1
(ulica)(numer)
22 540 73 8022 540 73 81
(telefon)(fax)
office@mci.euwww.mci.pl
(e-mail)(www)
899-22-96-521932038308
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-20Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu
2021-04-20Ewa Ogryczak Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk