• Odbierz prezent
MCE: Korekta raportu okresowego za 2020 rok (2021-06-15 23:08)
Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu okresowego za 2020 rok opublikowanego raportem bieżącym EBI nr 8/2021 z dnia 2 kwietnia 2021 r.
Korekta dotyczy dwóch załączników do raportu, tj. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania z badania sprawozdania jednostkowego.
Przyczyną dokonania korekty jest otrzymanie poprawionej opinii z badania, którą Emitent otrzymał w związku z dokonanymi poprawkami w sprawozdaniu Zarządu.
Modyfikacje jakie wprowadzono w sprawozdaniu Zarządu są następujące:
- poprawiono dane finansowe, tj. wartości wskazanych kosztów oraz wyniku finansowego, wskazane w punkcie 10 sprawozdania Zarządu z działalności oraz
- dodano informacje o nieposiadaniu instrumentów finansowych w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym w punkcie 3 sprawozdania Zarządu z działalności.
Treść raportu przed i po korekcie pozostaje bez zmian.
Pełna treść raportu rocznego jednostkowego wraz z załącznikami po korekcie stanowi załączniki do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-06-15 23:08:57Dagmara GadomskaProkrent samoistny

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk