• Odbierz prezent
MBF: Wybór i zawarcie umowy z biegłym rewidentem (2021-03-25 19:35)
fot. freepik.com

Spis załączników:

Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, iż Rada Nadzorcza Emitenta, na posiedzeniu w dniu 25 marca 2021 r., działając w oparciu o postanowienia § 13 ust. 15 pkt 7) Statutu Spółki, dokonała wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.

W związku z podjętą uchwałą Zarząd Emitenta informuje o zawarciu umowy na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok z firmą Robert Meller z siedzibą w Złotowie, wpisaną na "Listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych" pod numerem ewidencyjnym 4152.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-25 19:35:04Janusz CzarneckiPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk