• Odbierz prezent
MBF: Odwołanie oraz powołanie członków Rady Nadzorczej na wspólną kadencję (2021-03-22 14:37)
fot. freepik.com

Spis załączników:

Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", „Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dn. 22 marca 2021 r. podęło uchwały w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej następujących osób:

1. Patryk Prelewicz (Uchwała nr 5).
2. Dariusz Czarkowski (Uchwała nr 6).
3. Renata Stefańska (Uchwała nr 7).
4. Zbigniew Wojtalik (Uchwała nr 8).
5. Wojciech Ahnert (Uchwała nr 9).

Jednocześnie Zarząd Emitenta zawiadamia, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dn. 22 marca 2021 r. podjęło uchwały w sprawie powołania na nową wspólną kadencję członków Rady Nadzorczej następujące osoby:

1. Patryk Prelewicz (Uchwała nr 10).
2. Dariusz Czarkowski (Uchwała nr 11).
3. Zbigniew Wojtalik (Uchwała nr 12).
4. Wojciech Ahnert (Uchwała nr 13).
5. Sylwia Skorupa (Uchwała nr 14).
6. Dariusz Szpryngiel (Uchwała nr 15).

Dodatkowe informacje o nowo powołanych Członkach Rady Nadzorczej, zgodnie z treścią §10 pkt 20 załącznika nr 1 do Regulaminu ASO, zostaną przekazane odrębnym raportem bieżącym EBI niezwłocznie po otrzymaniu ich przez Spółkę.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-22 14:37:41Janusz CzarneckiPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk