• Odbierz prezent
MBF GROUP S.A.: Zawarcie umowy przedwstępnej nabycia 100% udziałów spółki prawa handlowego (2021-03-31 10:56)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr15/2021
Data sporządzenia: 2021-03-31
Skrócona nazwa emitenta
MBF GROUP S.A.
Temat
Zawarcie umowy przedwstępnej nabycia 100% udziałów spółki prawa handlowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym zawiadamia, że w dn. 31 marca 2021 roku Emitent zawarł umowę przedwstępną nabycia 100% udziałów spółki prawa handlowego („Umowa”). Przedsiębiorstwo będące przedmiotem możliwego przejęcia zajmuje się projektowaniem, produkcją oraz sprzedażą asortymentu związanego z profilaktyką i ochroną zdrowia, w szczególności: maseczek ochronnych FFP2 i KN95 (norma EN 149), maseczek antysmogowych, filtrów antypyłowych (PM2,5, PM10) i in.

Wzmiankowana Umowa określa zasady działania stron w związku z ewentualnym zawarciem przyrzeczonej umowy nabycia 100% udziałów w spółce i związana jest z koniecznością przeprowadzenia szczegółowego badania przejmowanego podmiotu. Proces due diligence obejmuje m.in.: badanie i analizę danych finansowych spółki, identyfikację i oszacowanie ryzyka związanego z przyszłą inwestycją, analizę procesu projektowania, produkcji oraz sprzedaży oferowanego asortymentu (w tym produktów sprzedawanych pod marką własną).

Strony ustaliły, iż zawarcie umowy przyrzeczonej nastąpi nie później niż do dn. 14 kwietnia 2021 roku. Po tym terminie, w przypadku rozbieżności interesów stron lub braku zgody, co do ceny sprzedaży, umowa przedwstępna zostanie rozwiązana, bez skutków finansowych dla każdej ze stron.

W przypadku pozytywnego zakończenia badania oraz porozumienia w zakresie ceny - Emitent niezwłocznie przystąpi do realizacji umowy kupna udziałów, które będą stanowić 100% udziału w kapitale zakładowym i 100% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki. Jednocześnie Zarząd MBF Group S.A. poinformuje o koncepcji rozwoju podmiotu, planach rozbudowy asortymentu oraz pozostałych zaplanowanych zdarzeniach mogących mieć wpływ na działalność i jednostkowy oraz skonsolidowany wynik finansowy Emitenta w przyszłości.

Zarząd Spółki zdecydował o publikacji informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona wpływ na przyszłą sytuację finansową, majątkową oraz gospodarczą Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MBF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MBF GROUP S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
04-994Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bysławska82 lok 415
(ulica)(numer)
+48 22 350 70 98+48 22 350 70 13
(telefon)(fax)
biuro@mbfgroup.plwww.mbfgroup.pl
(e-mail)(www)
894-301-86-15021480943
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-31Janusz CzarneckiPrezes ZarząduJanusz Czarnecki

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk