Advertisement
  • Odbierz prezent
MBF GROUP S.A.: Zawarcie umowy nabycia 100% udziałów spółki Ozone Sport Sp. z o.o. (2021-04-16 15:12)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr22/2021
Data sporządzenia: 2021-04-16
Skrócona nazwa emitenta
MBF GROUP S.A.
Temat
Zawarcie umowy nabycia 100% udziałów spółki Ozone Sport Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do Raportów bieżących ESPI nr 15/2021 z dn. 31 marca 2021 roku oraz nr 21/2021 z dn. 13 kwietnia 2021 roku, informuje, że w dn. 16 kwietnia 2021 roku została zawarta umowa nabycia 100% udziałów spółki prawa handlowego ("Umowa") – spółki pod firmą Ozone Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie („Ozone Sport”).

Na mocy wzmiankowanej Umowy Emitent nabył 100 (sto) udziałów Ozone Sport, co stanowi 100% kapitału zakładowego i głosów na zgromadzeniu wspólników. Wartość Umowy wynosi 172.000 zł (sto siedemdziesiąt dwa tysiące złotych). Z tytułu wykonania Umowy, w tym obsługi posprzedażowej i wsparcia, sprzedającym należne będzie dodatkowe wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej 6,5% wartości przychodów Ozone Sport za okres od dn. 1 maja 2021 roku do dn. 31 grudnia 2021 roku. Transakcja przejęcia Ozone Sport zostanie sfinansowana z kapitałów własnych Emitenta. W związku z nabyciem 100% udziałów spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, uzyska ona status jednostki zależnej.

Firma Ozone Sport zajmuje się projektowaniem, produkcją oraz sprzedażą asortymentu związanego z profilaktyką i ochroną zdrowia, w szczególności w zakresie: maseczek ochronnych FFP2 i KN95, maseczek antysmogowych oraz filtrów przeciwpyłowych. Na zakończenie ostatniego roku obrotowego, tj. na dzień 31 grudnia 2020 roku spółka posiadała kapitały własne w kwocie 209.827 zł (dwieście dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia siedem) złotych. Za 2020 rok odnotowano przychód w wysokości 1.362.866 zł (jeden milion trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące złotych osiemset sześćdziesiąt sześć złotych) przy zysku netto na poziomie 236.623 zł (dwieście trzydzieści sześć tysięcy sześćset dwadzieścia trzy złote).

Zarząd Spółki informuje, że na mocy Umowy wraz z nabytymi udziałami przekazany zostanie: aktualny stan magazynowy, sklep internetowy www.ozonemask.pl wraz z domeną internetową, oprogramowaniem i hostingiem, prawa autorskie, projekty graficzne i treści filmowe oraz inne składniki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i kontynuacji działalności gospodarczej. Pozostałe postanowienia zawarte w Umowie nie odbiegają od warunków i praktyk rynkowych.

Celem zawarcia powyższej Umowy jest rozszerzenie działalności Grupy Kapitałowej Spółki, co umożliwi usprawnienie zadań i realizowanych projektów oraz wytworzenie wartości dodanej dla podmiotów grupy prowadzących działalność komplementarną. W pierwszej kolejności zadaniem przejętej firmy będzie rozszerzenie oferty produktowej Ozone Sport o artykuły związane z ochroną zdrowia oraz profilaktyką zapobiegania i rozpoznawania wirusa COVID-19. Natomiast w dalszej perspektywie Emitent zakłada rozbudowę asortymentu o artykuły związane z promocją zdrowia i zdrowego trybu życia oraz suplementy diety. W celu realizacji tych planów zostaną podjęte decyzje w zakresie konsolidacji z niektórymi podmiotami Grupy MBF. Dokładna strategia rozwoju zostanie opracowana i przyjęta do końca bieżącego miesiąca, o jej zarys opublikowany na stronie internetowej Emitenta.

W ocenie Zarządu Spółki przejęcie Ozone Sport umożliwi zwiększenie efektywności działania Grupy MBF, a w konsekwencji poprawę wyniku finansowego. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji komunikatu z uwagi na fakt, iż może mieć on wpływ na przyszłą sytuację finansową, majątkową oraz gospodarczą Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MBF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MBF GROUP S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
04-994Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bysławska82 lok 415
(ulica)(numer)
+48 22 350 70 98+48 22 350 70 13
(telefon)(fax)
biuro@mbfgroup.plwww.mbfgroup.pl
(e-mail)(www)
894-301-86-15021480943
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-16Janusz CzarneckiPrezes ZarząduJanusz Czarnecki

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk