• Odbierz prezent
MBF GROUP S.A.: Sprzedaż akcji podmiotu z branży gier komputerowych i zamknięcie inwestycji (2021-03-31 13:49)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr16/2021
Data sporządzenia: 2021-03-31
Skrócona nazwa emitenta
MBF GROUP S.A.
Temat
Sprzedaż akcji podmiotu z branży gier komputerowych i zamknięcie inwestycji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka"), w nawiązaniu do Raportu bieżącego ESPI 62/2020 z dn. 30 listopada 2020 roku, zawiadamia, że w dn. 31 marca 2021 roku otrzymał od podmiotu zależnego od Emitenta spółki MBF Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("MBF-IK", "Spółka zależna") informację w sprawie sprzedaży 9.000 (dziewięć tysięcy) akcji spółki Pyramid Games S.A. z siedzibą w Lublinie, o których mowa w raporcie z dn. 30 listopada 2020 roku. Sprzedaż pakietu akcji nastąpiła w ramach zawarcia umowy cywilno-prawnej, co nie stanowiło uchybienia zakazu sprzedaży akcji na rynku NewConnect.

Zgodnie z przekazaną informacją całkowity przychód ze sprzedaży wyniósł 720.000 zł (siedemset dwadzieścia tysięcy złotych), co oznacza osiągnięcie zysku brutto na poziomie 135.000 zł (sto trzydzieści pięć tysięcy złotych). Stopa zwrotu ze sprzedaży akcji wyniosła 23,08% (dwadzieścia trzy całe i osiem setnych procenta). Rozliczenie transakcji nastąpi nie później niż do dn. 30 kwietnia 2021 roku.

Jednocześnie Emitent wskazuje, iż posiada w spółce zależnej MBF-IK 15.436 (piętnaście tysięcy czterysta trzydzieści sześć) udziałów, co stanowi 98,00% głosów na zgromadzeniu wspólników i kapitale zakładowym spółki.

Zarząd Spółki zdecydował o publikacji informacji o powyższym zdarzeniu z uwagi na jego istotność oraz pozytywny wpływ na przyszłą sytuację finansową, majątkową oraz gospodarczą Grupy Kapitałowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MBF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MBF GROUP S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
04-994Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bysławska82 lok 415
(ulica)(numer)
+48 22 350 70 98+48 22 350 70 13
(telefon)(fax)
biuro@mbfgroup.plwww.mbfgroup.pl
(e-mail)(www)
894-301-86-15021480943
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-31Janusz CzarneckiPrezes ZarząduJanusz Czarnecki

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk