• Odbierz prezent
mBank: Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na powierzenie Panu Markowi Lusztynowi  funkcji członka Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności mBanku S.A. (2021-03-03 17:03)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr10/2021Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

mBank
Temat


Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na powierzenie Panu Markowi Lusztynowi funkcji członka Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności mBanku S.A.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweTreść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 68/2020 z dnia 22 października 2020 r., dotyczącego powierzenia obowiązków Wiceprezesa Zarządu mBanku S.A. („Bank”) Panu Markowi Lusztynowi, Zarząd Banku podaje do wiadomości, że w dniu 3 marca 2021 r. otrzymał informację o wyrażeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego jednogłośnej zgody na powierzenie Panu Markowi Lusztynowi funkcji członka Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku.
Pan Marek Lusztyn to bankowiec z 25 letnim doświadczeniem w sektorze. Doktor nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent programu Executive MBA University of Illinois i Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent INSEAD oraz Inżynier Informatyki. Ukończył także szereg programów szkoleniowych z zakresu bankowości i zarządzania m.in. na Singularity University oraz Stanford Graduate School of Business. Przez 20 lat związany z Bankiem Pekao S.A. Przez prawie 10 lat pracował w międzynarodowych strukturach Grupy UniCredit, w Londynie, Monachium i Mediolanie, gdzie odpowiadał za globalne funkcje zarządzania ryzykiem. W latach 2017 – 2020 zasiadał w zarządzie Banku Pekao S.A., pełniąc funkcje Wiceprezesa odpowiedzialnego za nadzór nad zarządzaniem ryzykiem istotnym w działalności banku oraz Prezesa Zarządu. W latach 2019-2020 zasiadał w Radzie Uczelni Szkoły Głównej Handlowej. W 2014 r. został wyróżniony tytułem Future Leader in Global Finance przez Institute of International Finance w Waszyngtonie.
Informacja o niewykonywaniu działalności konkurencyjnej oraz niewpisaniu Pana Marka Lusztyna do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych została przekazana w raporcie bieżącym nr 68/2020 z dnia 22 października 2020 r.MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Consent of the Polish Financial Supervision Authority to entrust Mr. Marek Lusztyn with the position of the Member of the Management Board of mBank supervising the management of material risk in the Bank's operations

In relation to the current report no. 68/2020 dated 22 October 2020 on the appointment of Mr. Marek Lusztyn as Vice-President of the Management Board of mBank S.A. (“Bank”), the Management Board of the Bank announces that on 3 March 2021 it received the information that the Polish Financial Supervision Authority issued unanimous approval to entrust Mr. Marek Lusztyn with the position of the Member of the Management Board of the Bank supervising the management of material risk in the Bank's operations.

Mr. Marek Lusztyn is a banker with 25 years of experience in the sector. He holds a PhD in economics from the Warsaw School of Economics (SGH). He holds an Executive MBA from the University of Illinois and the University of Warsaw, is an alumnus of INSEAD and holds a engineering degree in computer science. He completed numerous courses in the field of banking and management, among others, at Singularity University and Stanford Graduate School of Business. For 20 years he was associated with Bank Pekao S.A. For almost 10 years he held senior executive positions within the international structures of UniCredit Group in London, Munich and Milan, where he was responsible for global risk management functions. Between 2017 and 2020 he assumed roles in the Management Board of Bank Pekao S.A., where he held positions of Chief Risk Officer and Chief Executive Officer. He was a member of the University Council of the Warsaw School of Economics in 2019 - 2020. In 2014 he was named the Future Leader in Global Finance by the Institute of International Finance, Washington, DC.

Information about not performing competitive activities and not entering Mr. Marek Lusztyn into the Register of Insolvent Debtors has been presented in the in current report No 68/2020 dated 22 October 2020.


mBank SA(pełna nazwa emitenta)mBank
Banki (ban)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)00-850
WARSZAWA(kod pocztowy)
(miejscowość)Prosta
18(ulica)
(numer)829-00-00
829-00-33(telefon)

(fax)

www.mbank.pl(e-mail)

(www)526-021-50-88
001254524(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-03-03Maciej MołdawaWicedyrektor Departamentu Compliance
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk