• Odbierz prezent
mBank z wynikami za 1 półrocze 2019 r. 331,6 mln zł zysku netto w drugim kwartale

1 sierpnia mBank przedstawił wyniki finansowe za I półrocze 2019 r. Okazały się one zgodne z oczekiwaniami analityków.

 

W I półroczu 2019 r. przychody z tytułu odsetek wyniosły 2,46 mld zł wobec 2,16 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Przychody z tytułu opłat i prowizji wyniosły 813,09 mln zł wobec 829,22 mln zł rok wcześniej. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku S.A. wyniósł 495,65 mln zł wobec 705,88 mln zł w poprzednim roku.

W drugim kwartale 2019 r. zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej osiągnął poziom 331,6 mln zł wobec 293,3 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wynik ten był zgodny z oczekiwaniami analityków.

W sprawozdaniu zarządu z działalności Grupy poinformowano, że w I półroczu 2019 r. mBank odnotował wzrost biznesu we wszystkich segmentach działalności. Zysk netto był niższy niż w porównywalnym okresie poprzedniego roku ze względu na uzyskany w 2018 r. zysk z transakcji sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa mFinanse oraz z powodu wyższej składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny w 2019 r.

Grupa mBanku jest czwartą pod względem wartości aktywów instytucją finansową w Polsce, oferującą bankowość detaliczną, korporacyjną i inwestycyjną oraz inne usługi finansowe, takie jak m.in. leasing, faktoring, ubezpieczenia, działalność maklerska, wealth management.

W trakcie czwartkowej sesji na GPW, cena akcji mBanku wzrosła w okolice 1%.

Notowania: mBank SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:MBK/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk