• Odbierz prezent
mBank z wynikami finansowymi za I kwartał 2020 r. Akcje w górę

30 kwietnia mBank przedstawił wyniki finansowe za I kwartał 2020 r. Przychody były wyższe niż przed rokiem. Zysk netto uległ obniżeniu.

 

30 kwietnia przed sesją na GPW mBank opublikował raport finansowy za I kwartał 2020 r. Przychody z tytułu odsetek wyniosły 1,33 mld zł wobec 1,2 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wynik odsetkowy wyniósł 1,07 mld zł wobec 930 mln zł rok wcześniej, co stanowi wzrost o 14,5% rok do roku. Wynik ten był zgodny z oczekiwaniami analityków.

Przychody z tytułu opłat i prowizji wyniosły 544,4 mln zł wobec 465,9 mln zł w porównywalnym okresie minionego roku. Wynik prowizyjny wyniósł 363 mln zł wobec 294 mln zł przed rokiem, co stanowi wzrost o 23,5% rok do roku. Wynik ten przewyższył o 23% konsensus analityków, którzy spodziewali się wyniku odsetkowego na poziomie 295,3 mln zł.

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy banku wyniósł 90,9 mln zł wobec 163,2 mln zł zysku przed rokiem. Był też niższy od szacunków analityków, którzy oczekiwali zysku netto na poziomie 132,8 mln zł.

W I kwartale odpisy wyniosły 409,3 mln zł. Analitycy spodziewali się niższych odpisów – na poziomie 345,6 mln zł.

Bank poinformował, że w wynikach I kwartału został zawarty dodatkowy odpis na straty kredytowe w wysokości 141 mln zł.

Wartość kredytów i pożyczek na koniec I kwartału wyniosła 110,87 mld zł i była wyższa o 5,2% niż na koniec poprzedniego kwartału.

W pierwszych godzinach czwartkowej sesji na GPW kurs akcji mBanku wzrósł o 2,3%.

Notowania: mBank SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:MBK/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk