• Odbierz prezent
mBank: XXXIV ZWZ mBanku S.A. – wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów - korekta (2021-03-25 15:29)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr16/2021KOR
Data sporządzenia:2021-03-25
Skrócona nazwa emitenta
mBank
Temat
XXXIV ZWZ mBanku S.A. – wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów - korekta
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd spółki mBank S.A. ("Bank") podaje do wiadomości skorygowany wykaz akcjonariuszy Banku, posiadających co najmniej 5% głosów podczas obrad XXXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku ("ZWZ") w dniu 24 marca 2021 r., z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich, z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ oraz ogólnej liczbie głosów.

Było:
Akcjonariusz Commerzbank
Liczba głosów 29.352.897
% udział w liczbie głosów na ZWZ 79,33%
% udział w ogólnej liczbie głosów 68,28%

Powinno być:
Akcjonariusz Commerzbank
Liczba głosów 29.352.897
% udział w liczbie głosów na ZWZ 79,33%
% udział w ogólnej liczbie głosów 69,28%


Skorygowany wykaz stanowi załącznik do raportu.
Załączniki
PlikOpis
XXXIV OGM of mBank_list of shareholders 5%.pdf
XXXIV WZA mBanku_wykaz akcjonariuszy 5%.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

The XXXIV Annual General Meeting of mBank S.A. - list of shareholders

holding over 5% of votes - correction

The Management Board of mBank S.A. ("Bank") announces a corrected list of shareholders of the Bank holding at least 5% of votes at the XXXIV Ordinary General Meeting of the Bank ("OGM") on 24 March 2021, stipulating the number of votes to which each of the shareholders is entitled under the shares held as well as their percentage share in the number of votes at the OGM and in the total voting power.

It was:

Shareholder Commerzbank AG

Number of votes 29,352,897

% share in the number of votes at the OGM 79.33%

% share in the total number of votes 68.28%

It should be:

Shareholder Commerzbank AG

Number of votes 29,352,897

% share in the number of votes at the OGM 79.33%

% share in the total number of votes 69.28%

The corrected list is attached to the report


mBank SA(pełna nazwa emitenta)mBank
Banki (ban)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)00-850
WARSZAWA(kod pocztowy)
(miejscowość)Prosta
18(ulica)
(numer)829-00-00
829-00-33(telefon)

(fax)

www.mbank.pl(e-mail)

(www)526-021-50-88
001254524(NIP)

(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-03-25Maciej MołdawaWicedyrektor Departamentu Compliance
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk