• Odbierz prezent
mBank: XXXIV ZWZ mBanku S.A. – projekty uchwał i dokumenty istotne dla podejmowanych uchwał (2021-02-25 17:35)

Spis załączników:

20210225_173527_0275108496_Projekty_uchwal_XXXIV_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_mBanku_S.A..pdf
20210225_173527_0275108496_Uzasadnienie_do_projektow_uchwal_XXXIV_ZWZ_mBanku_S.A.pdf
20210225_173527_0275108496_Polityka_wynagrodzania_Risk_Takers.pdf
20210225_173527_0275108496_Raport_z_oceny_funkcjonowania_polityki_wynagradzania_w_mBanku_S.A._w_2020_roku..pdf
20210225_173527_0275108496_Zalacznik_1_do_Polityki_w_sprawie_oceny_kwalifikacji_(odpowiedniosci)_-_pierwotna_ocena_odpowiedniosci.pdf
20210225_173527_0275108496_Zalacznik_1_do_Polityki_w_sprawie_oceny_kwalifikacji_(odpowiedniosci)_-_wtorna_ocena_odpowiedniosci.pdf
20210225_173527_0275108496_Zalacznik_1_do_Polityki_w_sprawie_oceny_kwalifikacji_(odpowiedniosci)_-_ocena_zbiorowej_odpowiedniosci_czlonkow_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej.pdf
20210225_173527_0275108496_Zalacznik_1_do_Polityki_w_sprawie_oceny_kwalifikacji_(odpowiedniosci)_-_ocena_zbiorowej_odpowiedniosci_czlonkow_Komisji_Audytu.pdf
20210225_173527_0275108496_Roczna_ocena_odpowiedniosci_Czlonkow_Rady_Nadzorczej.pdf
20210225_173527_0275108496_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_czlonkow_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_za_2019_i_2020_rok.pdf
20210225_173527_0275108496_Raport_niezaleznego_bieglego_rewidenta_z_oceny_Sprawozdania_o_Wynagrodzeniach_czlonkow_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej.pdf
20210225_173527_0275108496_Draft_resolutions_of_the_XXXIV_Annual_General_Meeting_of_mBank_S.A.pdf
20210225_173527_0275108496_Rationale_for_draft_resolutions_of_the_XXXIV_OGM_of_mBank_S.A..pdf
20210225_173527_0275108496_Risk_Takers_remuneration_policy.pdf
20210225_173527_0275108496_Report_on_the_functioning_of_the_remuneration_policy_at_mBank_S.A._in_2020..pdf
20210225_173527_0275108496_Appendix_1_to_Policy_for_the_assessment_of_qualifications_(suitability)_-_First_Suitability_Assesment.pdf
20210225_173527_0275108496_Appendix_1_to_Policy_for_the_assessment_of_qualifications_(suitability)_-_ReAssesment_of_Suitability.pdf
20210225_173527_0275108496_Appendix_1_to_Policy_for_the_assessment_of_qualifications_(suitability)-_Collective_Suitability_Asessment_of_Members_of_Management_Board_and_Supervisory_Board.pdf
20210225_173527_0275108496_Appendix_1_to_Policy_for_the_assessment_of_qualifications_(suitability)-_Collective_Suitability_Asessment_of_Members_of_the_Audit_Comittee.pdf
20210225_173527_0275108496_Annual_Suitability_Assessment_of_Supervisory_Board_Members.pdf
20210225_173527_0275108496_Report_on_Remuneration_of_the_Management_Board_Members_and_Supervisory_Board_Members_for_2019_and_2020.pdf
20210225_173527_0275108496_Report_of_the_Independent_Auditor_re_Assessment_of_the_Report_on_Remuneration_of_the_Management_Board_and_Supervisory_Board_Members_.pdf
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021
Data sporządzenia:2021-02-25
Skrócona nazwa emitenta
mBank
Temat
XXXIV ZWZ mBanku S.A. – projekty uchwał i dokumenty istotne dla podejmowanych uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki mBank S.A. podaje do wiadomości projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. zwołanego na dzień 24 marca 2021 r. oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, istotnych dla podejmowanych uchwał.
Treść projektów uchwał oraz dokumentów istotnych dla podejmowanych uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
Projekty uchwał XXXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A..pdf
Uzasadnienie do projektów uchwał XXXIV ZWZ mBanku S.A.pdf
Polityka wynagrodzania Risk Takers.pdf
Raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w mBanku S.A. w 2020 roku..pdf
Załącznik 1 do Polityki w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedniości) - pierwotna ocena odpowiedniości.pdf
Załącznik 1 do Polityki w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedniości) - wtórna ocena odpowiedniości.pdf
Załącznik 1 do Polityki w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedniości) - ocena zbiorowej odpowiedniości członków Zarządu i Rady Nadzorczej.pdf
Załącznik 1 do Polityki w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedniości) - ocena zbiorowej odpowiedniości członków Komisji Audytu.pdf
Roczna ocena odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej.pdf
Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2019 i 2020 rok.pdf
Raport niezależnego biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania o Wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.pdf
Draft resolutions of the XXXIV Annual General Meeting of mBank S.A.pdf
Rationale for draft resolutions of the XXXIV OGM of mBank S.A..pdf
Risk Takers remuneration policy.pdf
Report on the functioning of the remuneration policy at mBank S.A. in 2020..pdf
Appendix 1 to Policy for the assessment of qualifications (suitability) - First Suitability Assesment.pdf
Appendix 1 to Policy for the assessment of qualifications (suitability) - ReAssesment of Suitability.pdf
Appendix 1 to Policy for the assessment of qualifications (suitability)- Collective Suitability Asessment of Members of Management Board and Supervisory Board.pdf
Appendix 1 to Policy for the assessment of qualifications (suitability)- Collective Suitability Asessment of Members of the Audit Comittee.pdf
Annual Suitability Assessment of Supervisory Board Members.pdf
Report on Remuneration of the Management Board Members and Supervisory Board Members for 2019 and 2020.pdf
Report of the Independent Auditor re Assessment of the Report on Remuneration of the Management Board and Supervisory Board Members .pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

34th Ordinary General Meeting of Shareholders of mBank S.A –draft resolutions and documents which are substantial to adopt the resolutions

The Management Board of mBank S.A. hereby presents draft resolutions of the Ordinary General Meeting of mBank S.A. convened on 24 March 2021 and documents which are to be discussed at the General Meeting and are substantial to adopt the resolutions.

The draft resolutions and documents substantial to adopt the resolutions are appended hereto.

mBank SA
(pełna nazwa emitenta)
mBankBanki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-850WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
Prosta18
(ulica)(numer)
829-00-00829-00-33
(telefon)(fax)
www.mbank.pl
(e-mail)(www)
526-021-50-88001254524
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-25Maciej MołdawaWicedyrektor Departamentu Compliance

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk