• Odbierz prezent
mBank: Wybór nowego członka Rady Nadzorczej mBanku S.A. (2021-03-24 18:57)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr15/2021
Data sporządzenia: 2021-03-24
Skrócona nazwa emitenta
mBank
Temat
Wybór nowego członka Rady Nadzorczej mBanku S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd mBanku S.A. („Bank”) podaje do wiadomości, że uchwałą Rady Nadzorczej Banku z dnia 24 marca 2021 r. Pan Fred Arno Walter został powołany na stanowisko członka Rady Nadzorczej Banku z dniem 25 marca 2021 r. na okres do czasu zakończenia obecnej kadencji Rady Nadzorczej.

Od 01.01.2020 r. Fred Arno Walter jest Dyrektorem Zarządzającym Dywizji ds. Wealth Management oraz Małych Klientów Biznesowych w Commerzbank AG, a także jest odpowiedzialny za integrację Comdirect Bank z Commerzbankiem.
Ponadto jest wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Commerz Direktservice GmbH.

Od 2015 roku był Prezesem Zarządu Comdirect Bank AG, gdzie był odpowiedzialny za rozwój i strategię biznesową, komunikację korporacyjną, obszar skarbu, audyt wewnętrzny oraz współpracę z partnerami biznesowymi.

Po ukończeniu praktyki bankowej w Dresdner Bank, Fred Arno Walter studiował zarządzanie biznesem na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie nad Menem do 1995 roku (Dyplom z zarządzania – Diploma for business administration).
Po ukończeniu pracy w Dresdner Bank w bankowości detalicznej, przeniósł się do Grupy Deutsche Börse w 2000 r., a następnie w 2002 r. do Commerzbanku jako Dyrektor Dywizji, gdzie zajmował stanowiska kierownicze w różnych obszarach.
Do momentu przejścia do banku Comdirect, Fred Arno Walter był odpowiedzialny za bankowość detaliczną, prywatną i biznesową w regionie południowo-zachodnich Niemiec oraz był Dyrektorem Zarządzającym Dywizji ds. Klientów Detalicznych.

Według posiadanych przez Zarząd Banku informacji, Pan Walter nie wykonuje działalności konkurencyjnej względem Banku.

Zgodnie ze stosowanymi przez Bank kryteriami Pan Walter nie jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej Banku.

Pan Walter nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Appointment of a new member of the Supervisory Board of mBank S.A.

The Management Board of mBank S.A. ("the Bank") announces that under a resolution of the Bank's Supervisory Board of 24 March 2021, Fred Arno Walter was appointed as the member of the Supervisory Board of mBank S.A., as of 25 March 2021, until the end of the current term of the Supervisory Board.

Arno Walter has been the Head of Wealth Management & Small Business Clients at Commerzbank AG since 01.01.2020 and is also responsible for the integration of Comdirect Bank into Commerzbank. In addition, he holds the position of Deputy Chairman of the Supervisory Board of Commerz Direktservice GmbH.

From 2015 onwards he was CEO of Comdirect Bank AG where he was responsible for Corporate Development & Strategy, Corporate Communications, Treasury & Business Partners as well as Audit.

After completing his apprenticeship as a banker at Dresdner Bank AG, Mr. Walter studied Business Administration at the Goethe University Frankfurt am Main until 1995 (Diploma for business administration).

After further stints at Dresdner Bank in retail banking, he moved to Deutsche Börse Group in 2000 and then in 2002 as Head of Division to Commerzbank, where he held management positions in various areas.

Until his move to Comdirect Bank AG, Mr. Walter was responsible for the branch-based Retail, Private and Business Banking in the South-West Germany region and was a Divisional Board Member in the Private Customers segment.

To the best of the Management Board's knowledge, Fred Arno Walter is not involved in any activities which compete with those carried out by the Bank.

In accordance with the criteria applied by the Bank, Fred Arno Walter is not an independent member of the Supervisory Board of the Bank.

Fred Arno Walter has no records in the Register of Insolvent Debtors maintained under the National Court Register Act.

mBank SA
(pełna nazwa emitenta)
mBankBanki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-850WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
Prosta18
(ulica)(numer)
829-00-00829-00-33
(telefon)(fax)
www.mbank.pl
(e-mail)(www)
526-021-50-88001254524
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-24Maciej MołdawaWicedyrektor Departamentu Compliance

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk