• Odbierz prezent
mBank: Uchwała Zarządu mBanku S.A. w sprawie wniosku dotyczącego podziału zysku uzyskanego w 2020 roku oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, zatwierdzona przez Radę Nadzorczą - bez wypłacenia dywidendy (2021-02-25 17:25)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia: 2021-02-25
Skrócona nazwa emitenta
mBank
Temat
Uchwała Zarządu mBanku S.A. w sprawie wniosku dotyczącego podziału zysku uzyskanego w 2020 roku oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, zatwierdzona przez Radę Nadzorczą - bez wypłacenia dywidendy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki mBank S.A. "Bank"_ podaje do wiadomości, że w dniu 25 lutego 2021 r. podjął uchwałę o przedłożeniu do rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie wniosku dotyczącego podziału zysku netto uzyskanego w 2020 roku oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w następujący sposób:

1. Uzyskany w 2020 roku zysk netto mBanku S.A. w kwocie 93 047 443,23 złotych pozostawia się niepodzielonym.
2. Walne Zgromadzenie mBanku S.A. postanawia nie dokonywać podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w kwocie 2 005 433 425,78 złotych.
Rekomendacja dotycząca przeznaczenia zysku nie przewiduje wypłaty dywidendy.

Uchwała Zarządu Banku w sprawie przedłożenia do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie Banku wniosku dotyczącego podziału zysku netto za rok 2020 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych została przedłożona do oceny Rady Nadzorczej zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

W dniu 25 lutego 2021 r. Rada Nadzorcza Banku podjęła uchwałę dot. wniosku Zarządu Banku w sprawie przedłożenia do rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie wniosku dotyczącego podziału zysku netto uzyskanego w 2020 roku oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych – zgodnie z wnioskiem przedłożonym przez Zarząd Banku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Resolution of the Management Board of mBank S.A. regarding motion regarding division of profit earned in 2020 and undivided profits from previous years, approved by the Supervisory Board - without payment of dividend

The Management Board of mBank S.A. "Bank" announces that on 25 February 2021 the Management Board adopted a resolution on providing the Ordinary General Meeting with motion regarding division of profit earned in 2020 and undivided profits from previous years in the following manner:

1. The net profit earned by mBank S.A. in 2020, amounting to PLN 93 047 443,23 is left undivided.

2. The General Meeting of mBank S.A. decides not to perform the division of the undivided profits from previous years, amounting to PLN 2 005 433 425,78.

The motion regarding division of profit does not envisage payment of dividend.

The resolution of the Management Board of the Bank on the submission of the motion concerning the distribution of the net profit generated in 2020 and undivided profits from previous years for consideration of the Annual General Meeting of the Bank was submitted for evaluation to the Supervisory Board pursuant to Article 382 § 3 of the Code of Commercial Companies.

On 25 February 2021 the Supervisory Board of the Bank adopted a resolution regarding the motion of the Management Board on providing the Ordinary General Meeting with motion regarding division of profit earned in 2020 and undivided profits from previous years – in accordance with the motion submitted by the Management Board.

mBank SA
(pełna nazwa emitenta)
mBankBanki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-850WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
Prosta18
(ulica)(numer)
829-00-00829-00-33
(telefon)(fax)
www.mbank.pl
(e-mail)(www)
526-021-50-88001254524
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-25Maciej MołdawaWicedyrektor Departamentu Compliance

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk