• Odbierz prezent
mBank: Ratingi mBanku nadane przez Fitch umieszczone na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym (2021-03-16 15:58)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr12/2021
Data sporządzenia: 2021-03-16
Skrócona nazwa emitenta
mBank
Temat
Ratingi mBanku nadane przez Fitch umieszczone na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd mBanku S.A. („Bank”) informuje, że dniu 16 marca 2021 roku agencja ratingowa Fitch Ratings umieściła ratingi mBanku na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym (Rating Watch Negative - RWN).

Akcja ratingowa odzwierciedla pogląd Fitch, że ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych zwiększyło się od ostatniego przeglądu ratingów Banku. W opinii agencji w najbliższych miesiącach może nastąpić materializacja ryzyka związanego z tym portfelem, mająca na tyle istotny wpływ na pozycję kapitałową Banku, że uzasadni korektę ratingów.

Według Fitch, ratingi mBanku będą znajdowały się na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym do czasu, gdy agencja będzie mieć lepszą orientację co do poziomu potencjalnych strat.

Ponadto agencja obniżyła rating wsparcia (Support Rating-SR) dla mBanku z poziomu '3' do '5' i określiła minimalną ocenę wsparcia 'No Floor'. Po wycofaniu w dniu 4 marca 2021 roku ratingów Fitch dla spółki dominującej mBanku - Commerzbanku AG, agencja przypisała rating wsparcia dla mBanku na podstawie wsparcia dostępnego ze strony państwa polskiego.

Bank ma obecnie poniższe ratingi nadane przez Fitch Ratings:
- Długoterminowy rating Emitenta IDR: 'BBB-' (Rating Watch Negative)
- Krótkoterminowy rating Emitenta IDR: 'F3' (Rating Watch Negative)
- Długoterminowy rating krajowy: 'A+(pol)' (Rating Watch Negative)
- Krótkoterminowy rating krajowy: 'F1(pol)' (Rating Watch Negative)
- Viability Rating (indywidualny): 'bbb-' (Rating Watch Negative)
- Rating wsparcia (Support Rating): '5'
- Minimalna ocena wsparcia (Support Rating Floor): 'No Floor'
- Rating długoterminowy dla długu niezabezpieczonego (Senior Unsecured Long Term Rating): 'BBB-' (Rating Watch Negative)
- Rating krótkoterminowy dla długu niezabezpieczonego (Senior Unsecured Short Term Rating): 'F3' (Rating Watch Negative).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Ratings of mBank assigned by Fitch placed on Negative Watch

The Management Board of mBank S.A. (“Bank") informs that on 16 March 2021 Fitch Ratings placed mBank’s ratings on Rating Watch Negative (RWN).

The rating action reflects Fitch's view that legal risks related to legacy exposures to foreign currency mortgage loans have increased since the last review of the Bank's ratings. In the opinion of the agency, the risk related to this portfolio may materialize in the coming months and could have such a significant impact on the Bank’s capital position to warrant negative actions on ratings.

Fitch expects to resolve the RWNs on mBank's ratings once the agency has more clarity about the size of potential losses.

Moreover, Fitch downgraded mBank's Support Rating (SR) to '5' from '3' and assigned a Support Rating Floor (SRF) of ‘No Floor’. After the withdrawal of Fitch's ratings on mBank’s parent company, Commerzbank AG, on 4 March 2021, Fitch decided to assign a Support Rating for mBank on the basis of support available from the Polish sovereign.

mBank currently has the following ratings assigned by Fitch Ratings:

- Long Term Issuer Default Rating of 'BBB-' (Rating Watch Negative)

- Short Term Issuer Default Rating of 'F3' (Rating Watch Negative)

- National Long Term Rating of 'A+(pol)' (Rating Watch Negative)

- National Short Term Rating of 'F1(pol)' (Rating Watch Negative)

- Viability Rating of 'bbb-' (Rating Watch Negative)

- Support Rating: '5'

- Support Rating Floor: No Floor

- Senior Unsecured Long Term Rating of 'BBB-' (Rating Watch Negative)

- Senior Unsecured Short Term Rating of 'F3' (Rating Watch Negative).

mBank SA
(pełna nazwa emitenta)
mBankBanki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-850WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
Prosta18
(ulica)(numer)
829-00-00829-00-33
(telefon)(fax)
www.mbank.pl
(e-mail)(www)
526-021-50-88001254524
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-16Maciej MołdawaWicedyrektor Departamentu Compliance

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk