• Odbierz prezent
mBank: raport finansowy (2021-02-25 17:12)

Spis załączników:

20210225_171234_0999233928_YE20_mBank_Independent_Auditor's_Report_Standalone_(P).xhtml
20210225_171234_0999233928_YE20_mBank_Independent_Auditor's_Report_Standalone_(P).T.xhtml.xades
20210225_171234_0999233928_List_Prezesa_Zarzadu_mBanku_do_Akcjonariuszy.xhtml
20210225_171234_0999233928_List_Prezesa_Zarzadu_mBanku_do_Akcjonariuszy.xhtml.xades
20210225_171234_0999233928_List_Przewodniczacej_Rady_Nadzorczej_mBanku_S.A._do_Akcjonariuszy.xhtml
20210225_171234_0999233928_Ocena_Rady_Nadzorczej_mBanku_S.A._na_temat_sytuacji_Banku_2020.xhtml
20210225_171234_0999233928_Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_na_temat_Sprawozdan_Finansowych_2020.xhtml
20210225_171234_0999233928_Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_dotyczace_Komitetu_Audytu.xhtml
20210225_171234_0999233928_Informacja_Zarzadu_mBanku_dot._wyboru_firmy_audytorskiej.xhtml
20210225_171234_0999233928_Informacja_Zarzadu_mBanku_dot._wyboru_firmy_audytorskiej.xhtml.xades
20210225_171234_0999233928_Sprawozdanie_Finansowe_mBanku_S.A._za_2020_rok.xhtml
20210225_171234_0999233928_Sprawozdanie_Finansowe_mBanku_S.A._za_2020_rok.xhtml.xades
20210225_171234_0999233928_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_mBanku_S.A._2020.xhtml
20210225_171234_0999233928_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_mBanku_S.A._2020.xhtml.xades
20210225_171234_0999233928_YE20_mBank_Independent_Auditor's_Report_Standalone_(E).xhtml
20210225_171234_0999233928_Letter_of_the_President_of_the_Management_Board_to_the_Shareholders.xhtml
20210225_171234_0999233928_Letter_from_the_Chairwoman_of_the_Supervisory_Board_of_mBank_S.A._to_the_Shareholders.xhtml
20210225_171234_0999233928_Opinion_of_the_Supervisory_Board_of_mBank_S.A._on_the_situation_of_the_Bank_2020.xhtml
20210225_171234_0999233928_Opinion_of_Supervisory_Board_on_Financial_Statements_2020.xhtml
20210225_171234_0999233928_Statement_of_the_Supervisory_Board_with_respect_to_the_Audit_Committee.xhtml
20210225_171234_0999233928_The_Management_Board_information_on_the_selection_of_an_audit_firm.xhtml
20210225_171234_0999233928_mBank_Financial_Statements_YE_2020.xhtml
20210225_171234_0999233928_mBank_S.A._Group_Management_Board_Report_2020.xhtml
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlabanków
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-02-25
mBank SA
(pełna nazwa emitenta)
mBankBanki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-850WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
Prosta18
(ulica)(numer)
829-00-00829-00-33
(telefon)(fax)
www.mbank.pl
(e-mail)(www)
526-021-50-88001254524
(NIP)(REGON)
259400DZXF7UJKK2AY350000025237
(LEI) (KRS)
Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. EUR

20202 01920202 019

Przychody z tytułu odsetek4 109 239,004 454 856,00918 430,001 035 580,00

Przychody z tytułu opłat i prowizji2 095 250,001 859 935,00468 296,00432 362,00

Wynik na działalności handlowej183 724,00136 775,0041 063,0031 795,00

Wynik na działalności operacyjnej1 043 144,002 089 910,00233 146,00485 822,00

Zysk brutto 572 996,001 484 465,00128 067,00345 080,00

Zysk netto93 047,00980 980,0020 796,00228 039,00

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-2 736 186,00-723 618,00-611 548,00-168 213,00

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-278 830,00-114 728,00-62 320,00-26 670,00

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 014 965,00-797 392,00-226 848,00-185 362,00

Przepływy pieniężne netto, razem-4 029 981,00-1 635 738,00-900 715,00-380 245,00

Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)2,2023,170,495,39

Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,2023,160,495,38

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00

Aktywa razem172 009 684,00149 228 273,0037 273 486,0035 042 450,00

Zobowiązania wobec banków2 624 286,001 180 782,00568 667,00277 277,00

Zobowiązania wobec klientów137 778 034,00121 936 987,0029 855 689,0028 633 788,00

Kapitał własny 16 467 692,0016 115 007,003 568 452,003 784 198,00

Kapitał akcyjny169 468,00169 401,0036 723,0039 779,00

Liczba akcji (szt.)42 367 040,0042 350 367,0042 367 040,0042 350 367,00

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 388,69380,5284,2389,36

Łączny współczynnik kapitałowy22,9522,8422,9522,84


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
YE20 mBank Independent Auditor's Report Standalone (P).xhtmlSprawozdanie Audytora z badania Jednostkowego Sprawozdania Finansowego mBanku S.A. 2020
YE20 mBank Independent Auditor's Report Standalone (P).T.xhtml.xadesPodpis Audytora do Sprawozdania Audytora z badania Jednostkowego Sprawozdania Finansowego mBanku S.A. 2020
List_Prezesa_Zarządu_mBanku_do_Akcjonariuszy.xhtmlList Prezesa Zarządu mBanku do Akcjonariuszy
List_Prezesa_Zarządu_mBanku_do_Akcjonariuszy.xhtml.xadesPodpis Prezesa Zarzadu do Listu Prezesa Zarządu mBanku do Akcjonariuszy
List Przewodniczącej Rady Nadzorczej mBanku S.A. do Akcjonariuszy.xhtmlList Przewodniczącej Rady Nadzorczej mBanku do Akcjonariuszy
Ocena Rady Nadzorczej mBanku S.A. na temat sytuacji Banku 2020.xhtmlOcena Rady Nadzorczej mBanku na temat sytuacji Banku 2020
Oświadczenie Rady Nadzorczej na temat Sprawozdań Finansowych 2020.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej na temat Sprawozdań Finansowych 2020
Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu
Informacja Zarządu mBanku dot. wyboru firmy audytorskiej.xhtmlInformacja Zarządu na temat wyboru audytora
Informacja Zarządu mBanku dot. wyboru firmy audytorskiej.xhtml.xadesPodpisy Członków Zarządu Banku do informacji na temat wyboru audytora
Sprawozdanie Finansowe mBanku S.A. za 2020 rok.xhtmlSprawozdanie Finansowe mBanku za 2020
Sprawozdanie Finansowe mBanku S.A. za 2020 rok.xhtml.xadesPodpisy Członków Zarządu Banku do Sprawozdania Finansowego mBanku za 2020
Sprawozdanie_Zarządu_z_działalności_Grupy_mBanku_S.A._2020.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy mBanku 2020
Sprawozdanie_Zarządu_z_działalności_Grupy_mBanku_S.A._2020.xhtml.xadesPodpisy Członków Zarządu Banku do Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy mBanku 2020
YE20 mBank Independent Auditor's Report Standalone (E).xhtmlYE20 mBank Independent Auditor’s Report Standalone
Letter of the President of the Management Board to the Shareholders.xhtmlLetter of the President of the Management Board
Letter from the Chairwoman of the Supervisory Board of mBank S.A. to the Shareholders.xhtmlLetter from the Chairwoman of the Supervisory Board
Opinion of the Supervisory Board of mBank S.A. on the situation of the Bank 2020.xhtmlOpinion of the Supervisory Board of mBank on the situation of the Bank 2020
Opinion of Supervisory Board on Financial Statements 2020.xhtmlOpinion of the Supervisory Board on Financial Statements 2020
Statement of the Supervisory Board with respect to the Audit Committee.xhtmlStatement of the Supervisory Board with respect to the Audit Committee
The Management Board information on the selection of an audit firm.xhtmlThe Management Board information on the selection of an audit firm
mBank Financial Statements_YE_2020.xhtmlmBank Financial Statements_YE_2020
mBank_S.A._Group_Management_Board_Report_2020.xhtmlmBank S.A. Group Management Board Report_2020

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk