• Odbierz prezent
MBANK HIPOTECZNY: raport finansowy (2021-03-05 17:41)
fot. freepik.com

Spis załączników:

20210305_174112_2061203519_Sprawozdanie_finansowe_mBanku_Hipotecznego_S.A._za_2020_rok.xhtml
20210305_174112_2061203519_Sprawozdanie_finansowe_mBanku_Hipotecznego_S.A._za_2020_rok.xhtml.XAdES
20210305_174112_2061203519_List_Prezesa_do_rocznego_sprawozdania_finansowego_mBanku_Hipotecznego_S.A_.xhtml
20210305_174112_2061203519_List_Prezesa_do_rocznego_sprawozdania_finansowego_mBanku_Hipotecznego_S.A_.xhtml.XAdES
20210305_174112_2061203519_20_mBH_Sprawozdanie_z_badania.xhtml
20210305_174112_2061203519_20_mBH_Sprawozdanie_z_badania.xhtml.xades
20210305_174112_2061203519_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_mBanku_Hipotecznego_S.A._w_2020_roku.xhtml
20210305_174112_2061203519_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_mBanku_Hipotecznego_S.A._w_2020_roku.xhtml.XAdES
20210305_174112_2061203519_Informacja_Zarzadu_mBanku_Hipotecznego_S.A._dot._wyboru_firmy_audytorskiej.xhtml
20210305_174112_2061203519_Ocena_dokonana_przez_Rade_Nadzorcza_mBanku_Hipotecznego_S.A..xhtml
20210305_174112_2061203519_Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_mBanku_Hipotecznego_S.A._dot._Komitetu_Audytu.xhtml
20210305_174112_2061203519_Financial_Statement_of_mBank_Hipoteczny_SA_for_2020.xhtml
20210305_174112_2061203519_Chairman_Letter.xhtml
20210305_174112_2061203519_20_mBH_Independent_auditor's_report.xhtml
20210305_174112_2061203519_Management_Board_Report_on_the_performance_of_mBank_Hipoteczny_S.A._2020.xhtml
20210305_174112_2061203519_The_Management_Board,s_information_on_the_selection_of_an_audit_firm.xhtml
20210305_174112_2061203519_The_Supervisory_Board's_assessment.xhtml
20210305_174112_2061203519_Statement_of_the_Supervisory_Board_with_respect_to_the_Audit_Committee.xhtml
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlabanki hipoteczne
bank hipoteczny
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2021-03-05
MBANK HIPOTECZNY
(pełna nazwa emitenta)
MBANK HIPOTECZNYBanki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-609Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Armii Ludowej26
(ulica)(numer)
00 579-74-0022 579-74-09
(telefon)(fax)
www.mhipoteczny.pl
(e-mail)(www)
526-23-16-250014953634
(NIP)(REGON)
Ernst & Young Audyt Polska Sp.zo.o.Sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

2020201920202019

Przychody z tytułu odsetek363 027454 195 81 138105 583

Przychody z tytułu opłat i prowizji1 1832 203264512

Wynik na działalności handlowej327 5 096731 185

Wynik na działalności operacyjnej53 70491 29412 00321 222

Zysk brutto 22 35559 0684 99613 731

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku Hipotecznego S.A.4 87837 0841 0908 621

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej2 934 2551 233 982655 817286 852

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(13 399)(19 485)(2 995)(4 529)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(2 802 459)(1 110 084)(626 360)(258 051)

Przepływy pieniężne netto, razem118 397104 41326 46224 272

Zysk na jedną akcję zwykłą / Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)1,4511,14 0,322,59

Aktywa razem12 869 30813 187 9082 788 7033 096 843

Zobowiązania wobec innych banków3 500 6732 816 822758 575661 459

Zobowiązania wobec klientów3 4778 9347532 098

Kapitały własne przypadające na akcjonariuszy mBanku Hipotecznego S.A.1 290 2401 267 520279 587297 645

Kapitał akcyjny336 000336 00072 80978 901

Liczba akcji3 360 0003 360 0003 360 0003 360 000

Wartość księgowa na jedną akcję / Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)384,00377,2483,2188,58

Łączny współczynnik kapitałowy (w %)19,2218,2319,2218,23

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Sprawozdanie finansowe mBanku Hipotecznego S.A. za 2020 rok.xhtml
Sprawozdanie finansowe mBanku Hipotecznego S.A. za 2020 rok.xhtml.XAdES
List Prezesa do rocznego sprawozdania finansowego mBanku Hipotecznego S.A_.xhtml
List Prezesa do rocznego sprawozdania finansowego mBanku Hipotecznego S.A_.xhtml.XAdES
20 mBH Sprawozdanie z badania.xhtml
20 mBH Sprawozdanie z badania.xhtml.xades
Sprawozdanie Zarzadu z działalnosci mBanku Hipotecznego S.A. w 2020 roku.xhtml
Sprawozdanie Zarzadu z działalnosci mBanku Hipotecznego S.A. w 2020 roku.xhtml.XAdES
Informacja Zarządu mBanku Hipotecznego S.A. dot. wyboru firmy audytorskiej.xhtml
Ocena dokonana przez Radę Nadzorcza mBanku Hipotecznego S.A..xhtml
Oswiadczenie Rady Nadzorczej mBanku Hipotecznego S.A. dot. Komitetu Audytu.xhtml
Financial Statement of mBank Hipoteczny SA for 2020.xhtml
Chairman Letter.xhtml
20 mBH Independent auditor's report.xhtml
Management Board Report on the performance of mBank Hipoteczny S.A. 2020.xhtml
The Management Board,s information on the selection of an audit firm.xhtml
The Supervisory Board's assessment.xhtml
Statement of the Supervisory Board with respect to the Audit Committee.xhtml
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-03-05Piotr CyburtPrezes Zarządu


2021-03-05Krzysztof DubejkoCzłonek Zarządu


2021-03-05Andrzej KulikCzłonek ZarząduPODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk