• Odbierz prezent
MBANK HIPOTECZNY: Publikacja w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informacji o łącznej kwocie nominalnych wartości wyemitowanych hipotecznych listów zastawnych znajdujących się w obrocie oraz o łącznej kwocie wierzytelności i środków wpisanych do rejestru z
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr15/2021
Data sporządzenia: 2021-03-30
Skrócona nazwa emitenta
MBANK HIPOTECZNY
Temat
Publikacja w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informacji o łącznej kwocie nominalnych wartości wyemitowanych hipotecznych listów zastawnych znajdujących się w obrocie oraz o łącznej kwocie wierzytelności i środków wpisanych do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych według stanu na 31.12.2020r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Wykonując obowiązek określony w art. 26 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 1771) mBank Hipoteczny S. A. informuje:

1. Łączna kwota nominalnych wartości wyemitowanych hipotecznych listów zastawnych jakie znajdowały się w obrocie na ostatni dzień roku obrotowego (31-12-2020) wynosiła 7 554 014 120 PLN.

2. Łączna kwota wierzytelności i środków wpisanych do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych według stanu na ostatni dzień roku obrotowego (31-12-2020) wynosiła 9 539 594 166 PLN, w tym wierzytelności będące podstawą hipotecznych listów zastawnych: 9 329 195 233 PLN.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Report No: 15/2021
Date:  30.03.2021

Subject: Publication in Monitor Sądowy i Gospodarczy and the information on the total nominal value of the issued mortgage covered bonds and total amount of receivables and funds entered in the covered bonds collateralisation register on the last day of the financial year (31.12.2020)

Legal basis: Art. 56 section 1 point 2 of the act of Public Offerings - current and periodic information

Content: Performing the obligation set out in Article 26 of the Act of 29 August 1997 on Covered Bonds and Mortgage Banks (consolidated text, Journal of laws of 2016, item 1771) mBank Hipoteczny S. A. informs:

1.      The total nominal value of the issued mortgage covered bonds that were available on the market on the last day of the financial year (31-12-2020) amounted to PLN 7,554,014,120.

2.      The total amount of receivables and funds entered in the covered bonds collateralisation register on the last day of the financial year (31.12.2020) amounted to PLN 9,539,594,166, including receivables that were the basis of the mortgage covered bonds: PLN 9,329,195,233.
MBANK HIPOTECZNY(pełna nazwa emitenta)MBANK HIPOTECZNY
Banki (ban)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)00-609
Warszawa(kod pocztowy)
(miejscowość)Al. Armii Ludowej
26(ulica)
(numer)00 579-74-00
22 579-74-09(telefon)

(fax)

www.mhipoteczny.pl(e-mail)

(www)526-23-16-250
014953634(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-03-30Piotr CyburtPrezes Zarządu


2021-03-30Krzysztof DubejkoCzłonek Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk