• Odbierz prezent
MAXIPIZZA S.A.: Oddalenie apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach z 5 sierpnia 2020 r. (2021-03-11 09:18)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2021
Data sporządzenia: 2021-03-11
Skrócona nazwa emitenta
MAXIPIZZA S.A.
Temat
Oddalenie apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach z 5 sierpnia 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 20/2018 z 16.11.2018 r., nr 22/2018 z 8.12.2018 r., nr 12/2020 z dnia 5.082020 r. i nr 14/2020 z 23.09.2020 r., Zarząd Maxipizza S.A. („Spółka”) informuje, że powziął informację o wydaniu w dniu 10.03.2021 r. przez Sąd Apelacyjny w Krakowie wyroku („Wyrok”) ws. apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach z 5 sierpnia 2020 r., wydanego w sprawie pozwu INC S.A. oraz Carpathia Capital S.A. o stwierdzenie nieważności oraz uchylenie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia. W Wyroku Sąd Apelacyjny oddalił apelację Spółki, utrzymując w mocy wyrok Sądu Okręgowego, o którym Spółka informowała wspomnianym raportem bieżącym nr 12/2020. Wyrok jest prawomocny.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MAXIPIZZA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MAXIPIZZA S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
25-731Kielce
(kod pocztowy)(miejscowość)
Słoneczna1
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-11Paweł Molenda
Prezes Zarządu
Paweł Molenda

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk