• Odbierz prezent
MAXIPIZZA S.A.: Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (2021-03-11 19:33)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-03-11
Skrócona nazwa emitenta
MAXIPIZZA S.A.
Temat
Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Maxipizza S.A. ( Spółka ) informuje o nabyciu w dniu dzisiejszym prawa użytkowania wieczystego nieruchomości znajdującej się na terenie Kieleckiego Parku Technologicznego, zgodnie z poniższym opisem:
1.Spółka nabyła prawo użytkowania wieczystego, przysługującego Gminie Kielce, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Kielcach przy ulicy Karola Olszewskiego /obr. 0005/, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Miasta Kielce jako działki ewidencyjne nr: 5/97 o powierzchni 0,0717 ha, 5/85 o powierzchni 0,1307 ha, 3/22 o powierzchni 0,0231 ha, 3/18 o powierzchni 0,0138 ha, o łącznej powierzchni 0,2393 ha objętej księgą wieczystą KI1L/00167982/2 za kwotę 387 940,- zł plus należny podatek VAT w kwocie 89 226,20 zł. Nieruchomość jest w pełni uzbrojona, do nieruchomości doprowadzona jest droga dojazdowa..
Wskazana powyżej nieruchomość sąsiaduje z nieruchomościami, o nabyciu których Spółka informowała raportem bieżącym nr 22/2020 z dnia 16.11.2020 r.
Spółka w chwili obecnej bierze pod uwagę 2 warianty wykorzystania nabytych nieruchomości:
1.Odsprzedaż z zyskiem, jeżeli pojawi się atrakcyjna oferta finansowa.
2.Uruchomienie na nabytym terenie działalności związanej z gastronomią.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MAXIPIZZA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MAXIPIZZA S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
25-731Kielce
(kod pocztowy)(miejscowość)
Słoneczna1
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-11Paweł MolendaPrezes ZarząduPaweł Molenda

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk