• Odbierz prezent
MAXCOM S.A.: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej Emitenta (2021-02-26 11:00)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-02-26
Skrócona nazwa emitenta
MAXCOM S.A.
Temat
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Maxcom SA ("Spółka”, "Emitent”) informuje, że w dniu 25.02.2021 r. powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem z dnia 3.02.2021 r., rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Emitenta - WISKO INTERNATIONAL Sp. z o.o.
Kapitał zakładowy WISKO INTERNATIONAL Sp. z o.o. został podniesiony z kwoty 1.000.000 zł do kwoty 1.400.000 zł, to jest o kwotę 400.000 zł, poprzez utworzenie 4.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy, które zostały objęte przez dotychczasowych wspólników. O powzięciu przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników WISKO INTERNATIONAL Sp. z o.o. uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Emitent informował raportem bieżącym nr 19/2020 z dnia 2.10.2020 r.
Na skutek dokonanego podwyższenia kapitału zakładowego, Emitent posiada 10.500 udziałów w WISKO INTERNATIONAL Sp. z o.o., o wartości nominalnej 100 zł każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 1.050.000 zł, stanowiących 75% kapitału zakładowego i uprawniających do 75% w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MAXCOM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MAXCOM S.A.Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
43-100Tychy
(kod pocztowy)(miejscowość)
Towarowa23A
(ulica)(numer)
(+48) 323 277 089(+48) 323 277 860
(telefon)(fax)
ir@maxcom.plwww.maxcom.pl
(e-mail)(www)
6462537364277703221
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-26Arkadiuisz WiluszPrezes ZarząduArkadiusz Wilusz

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk