• Odbierz prezent
MAX: Uzupełnienie raportu nr 2/2022 - Odwołanie WZA Maximus S.A. zaplanowanego na dzień 25 stycznia 2022 r. (2022-01-17 19:35)
fot. freepik.com

Spis załączników:

Zarząd Maximus S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (dalej: Spółka), wypełniając zobowiązania zawarte w treści normy § 4 ust. 2 pkt 6a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect", w zakresie w jakim wskazuje ona na konieczność podania przyczyny odwołania Walnego Zgromadzenia, mając na uwadze treść dzisiejszego raportu bieżącego nr 2/2022 z dnia 17 stycznia 2022 r., wskazuje, że, przyczyną odwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 stycznia 2022 r.
w Bielsku-Białej są zdarzenia związane ze sprawami korporacyjnymi Spółki, tj. konieczność ujęcia w porządku obrad WZA kwestii dotyczących bezpośrednio członków (składu) Rady Nadzorczej.

Zarząd Spółki podtrzymuje jednocześnie oświadczenie zawarte w raporcie bieżącym nr 2/2022 o podaniu w sposób niezwłoczny nowego terminu WZA Spółki.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 6a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2022-01-17 19:35:41Tomasz LorekPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk