• Sklep
  • Odbierz prezent
mastercard bitcoin patent

 

MasterCard, największy - po firmie Visa - dostawca płatności bezgotówkowych na świecie, otrzymał we wtorek 17 lipca prawa patentowe w Stanach Zjednoczonych na przyspieszenie transakcji krypto-fiat. Rozwiązanie opracowanie przez MasterCard ma zapewnić natychmiastowe połączenie środków w kryptowalutach, znajdujących się na blockchain, z pieniędzmi fiducjarnymi, ulokowanymi na kontach bankowych.

 

Patent na blockchain

Dokument patentowy został opublikowany przez Biuro Patentów i Znaków Handlowych Stanów Zjednoczonych (USPTO). W uzasadnieniu przyznania praw patentowych spółce MasterCard można przeczytać, że: „ systematyczny wzrost zainteresowania płatnościami kryptowalutami, zamiast tradycyjnymi walutami fiducjarnymi jest spowodowany poszukiwaniem przez konsumentów anonimowości i bezpieczeństwa, jednak dysproporcja w czasie zatwierdzania transakcji pomiędzy tymi dwoma klasami aktywów stawia kryptowaluty w gorszej sytuacji”.

W dokumencie pojawia się również twierdzenie, że istnieje potrzeba zwiększenia pojemności i przepustowości transakcji wykorzystujących sieć blockchain, z czym trudno się nie zgodzić.

MasterCard w swoim wniosku patentowym opisał problem dysproporcji czasu zatwierdzania transakcji krypto-fiat na niekorzyść kryptowalut. Wg spółki, transakcja na blockchain wymaga ok. 10 minut do otrzymania potwierdzenia (w przypadku BTC, gdzie czas bloku to 10 minut), podczas gdy transakcja w kanale płatniczym walut fiducjarnych potwierdzana jest w czasie mierzonym w nanosekundach (1 sek = 1 mld ns). Z tego powodu wiele podmiotów, takich jak: sprzedawcy detaliczni i hurtowi, dostawcy usług, serwisy internetowe zachowuje ostrożność w kwestii akceptowania walut opartych na rejestrze blockchain oraz partycypowania w transakcjach zawierających kryptowaluty.

 

Aby rozwiązać ten problem, MasterCard planuje wprowadzenie do swojej oferty nowego typu kont dla użytkowników, które zapewnią możliwość wykonywania transakcji kryptowalutowych za pośrednictwem obecnych terminalów płatniczych dla walut fiducjarnych. Konto będzie zawierało tzw. profile użytkownika, które będą łączyć ze sobą aktualizowane na bieżąco dane dotyczące salda konta, na którym znajdują się waluty fiducjarne, saldo portfeli kryptowalutowych oraz wykonanych na nich transakcji.

Co za tym idzie, transakcje będą wykorzystywać kanał płatniczy walut fiducjarnych, wraz z jej zabezpieczeniem, jednak każda operacja będzie reprezentowała ekwiwalent wartości kryptowaluty.

Upraszczając, cały system dzięki synchronizacji danych ma realizować natychmiastowo transfery krypto-fiat, mimo tego że blok transakcyjny zawierający operację kryptowalutową nie został jeszcze potwierdzony.

 

Jak nietrudno się domyślić, korzystanie z systemu MasterCard będzie wymagało od użytkowników pełnej weryfikacji tożsamości (KYC). Spółka zakłada również, że jej rozwiązanie zwiększy bezpieczeństwo sieci płatniczych, które będą mogły przy wykorzystaniu obecnych danych i algorytmów określić ryzyko wystąpienia nieprawidłowości i oszustw finansowych w transakcjach krypto-fiat, co dotychczas nie było możliwe w przypadku wykorzystania publicznych danych z sieci blockchain.

Jest to o tyle istotne, że głównym zarzutem instytucji bankowych w stosunku do swoich klientów indywidualnych i biznesowych obracających kryptowalutami jest brak możliwości zastosowania wobec nich procedur kontrolnych związanych z zapobieganiem finansowania terroryzmu oraz prania brudnych pieniędzy (AML). System MasterCard może być remedium na ten problem, okupionym jednak rezygnacją z prywatności klientów chcących dokonywać płatności za pomocą kryptowalut.

 

Mimo, że MasterCard nie podaje szczegółów dotyczących obsługiwanych kryptowalut, można domyślić się, że wśród nich w pierwszej kolejności znajdzie się bitcoin (BTC). Spółka nie podaje również szacowanego terminu wprowadzenia do oferty opisywanych rozwiązań.

Otrzymanie przez MasterCard amerykańskiego patentu jest kolejnym dowodem na to, że firmy obecnie zajmujące się obsługą tradycyjnej bankowości dostrzegają potencjał walut cyfrowych i technologii blockchain.

Warto dodać, że amerykański patent (tzw. U.S. Patent) zatwierdzony przez USPTO na mocy porozumień obowiązuje również na terenie Unii Europejskiej oraz Japonii.

Czytaj także: Mastercard zastosuje blockchain w walce z oszustami

Mastercard idzie na wojnę z oszustami, którzy identyfikowali się fałszywymi danymi. W tym celu potentat kart płatniczych, podał wniosek patentowy do Amerykańskiego Urzędu Patentowego, z projektem systemu zabezpieczającego i przechowującego dane z wykorzystaniem technologii blockchain. To próba zapo.. Czytaj
Mastercard zastosuje blockchain w walce z oszustami

Czytaj także: SWIFT przyśpiesza przelewy międzynarodowe w obawie przed bitcoinem

Międzynarodowe transakcje bankowe realizowane przez sieć SWIFT będą zauważalnie szybsze dzięki powszechnej adaptacji przez banki tzw. aktualizacji GPI. Ma ona zapewnić do końca 2020 r. średni czas księgowania międzynarodowych transferów walutowych w czasie krótszym niż 30 minut. Czy banki czują zagr.. Czytaj
SWIFT przyśpiesza przelewy międzynarodowe w obawie przed bitcoinem

 

MasterCard - historia spółki

Mastercard to amerykańska spółka założona w 1966 r., mająca swoją siedzibę w Nowym Jorku. Funkcjonuje jako organizacja, zrzeszająca ponad 25 tys. instytucji finansowych, w tym głównie banki. Została ona założona przez amerykańskie instytucje bankowe, takie jak m.in. Wells Fargo i Bank of California, aby konkurować z organizacją założoną przez Bank of America, która później przekształciła się w spółkę Visa.

MasterCard Worldwide zatrudnia obecnie ponad 10 tys. pracowników, a głównym produktem spółki są karty płatnicze.

MasterCard jest notowany na amerykańskiej giełdzie NYSE (NYSE:MA) od maja 2006 r.

 

Awaria MasterCard

MasterCard, mimo swojej powszechności i praktycznie bezkonkurencyjnej dla kryptowalut przepustowości, jest systemem scentralizowanym ze wszystkimi jego wadami. Wystarczy wspomnieć niedawną (z czwartku 12 lipca) awarię polskiego terminalu płatniczego MasterCard, który wyłączył z użytku wszystkie karty płatnicze i zablokował wypłaty z bankomatów. Mimo, że awaria trwała jedynie kilka godzin, to wielu klientów banków zgłaszało później błędne obciążenia swoich kont.

Notowania: Mastercard Inc

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/MA/

Dariusz Dziduch

Project Manager FXMAG, prowadzący program satyryczno-edukacyjny "O kryptowalutach". Nietuzinkowy promotor technologii blockchain oraz walut cyfrowych. Zainteresowania rynkowe łączy z wiedzą z zakresu psychologii inwestowania.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk