• Odbierz prezent
MASTER PHARM S.A.: Szacunkowe wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2021 r. (2021-09-23 16:15)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr17/2021
Data sporządzenia: 2021-09-23
Skrócona nazwa emitenta
MASTER PHARM S.A.
Temat
Szacunkowe wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Master Pharm S.A. (Emitent) podaje do publicznej wiadomości szacunkowe skonsolidowane i jednostkowe wyniki finansowe Emitenta za pierwsze półrocze 2021 r., tj. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

Dane skonsolidowane:

Przychody ze sprzedaży: 40,2 mln zł wobec 27,1 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 48%.

Zysk operacyjny: 10,0 mln zł wobec 1,6 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 540%.

Zysk przed opodatkowaniem (zysk brutto): 4,4 mln zł wobec 2,7 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 64%.

Zysk roku obrotowego z działalności kontynuowanej (zysk netto): 3,9 mln zł wobec 2,1 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 81%.


Dane jednostkowe:

Przychody ze sprzedaży: 38,9 mln zł wobec 25,7 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 51%.

Zysk operacyjny: 4,8 mln zł wobec 1,5 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 219%.

Zysk przed opodatkowaniem (zysk brutto): 0,7 mln zł wobec 5,1 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi spadek o 87%.

Zysk roku obrotowego z działalności kontynuowanej (zysk netto): 1,1 mln zł wobec 4,6 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi spadek o 76%.


Wzrost skonsolidowanych i jednostkowych przychodów był przede wszystkim efektem skumulowania w pierwszym półroczu zamówień wstrzymanych przez klientów w 2020 r. w związku z rozwojem pandemii COVID-19. Wysoki wzrost skonsolidowanego i jednostkowego zysku operacyjnego związany był bezpośrednio z wyższymi przychodami.

Wpływ na dynamikę wzrostu skonsolidowanego zysku brutto i netto (niższą od dynamiki zysku operacyjnego), a na poziomie jednostkowym na spadek obu pozycji, miała ujemna wycena posiadanych przez Emitenta aktywów finansowych – akcji spółek notowanych na GPW.

Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego. Wyniki, które zostaną opublikowane w raporcie okresowym za pierwsze półrocze 2021 r. mogą w ograniczony sposób odbiegać od powyżej przedstawionych wartości.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)MASTER PHARM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MASTER PHARM S.A.Farmaceutyczny (far)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
91-203Łódź
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wersalska8
(ulica)(numer)
+48 42 712 62 00+48 42 712 62 00
(telefon)(fax)
ri@masterpharm.plri.masterpharm.pl
(e-mail)(www)
9512060837015276970
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-23Jacek FranasikPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk