• Odbierz prezent
MASSMEDICA S.A.: Nabycie nieruchomości (2021-09-16 21:02)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2021
Data sporządzenia: 2021-09-16
Skrócona nazwa emitenta
MASSMEDICA S.A.
Temat
Nabycie nieruchomości
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Massmedica S.A. („Spółka”) zawiadamia o zawarciu w dniu 16 września 2021 roku umowy na zakup Zespołu Dworsko-Parkowego w Bykowcach, gmina Sanok, powiat sanocki, województwo podkarpackie. W skład zespołu wchodzą budynki dworu oraz pozostałości parku położone na działce o obszarze 2,6792 ha. Obiekt, decyzją z dnia 22 listopada 1993 roku Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Państwowa Służba Ochrony Zabytków, Oddział Wojewódzki w Krośnie został wpisany do rejestru zabytków województwa krośnieńskiego. W wyniku porozumienia zawartego pomiędzy Spółką, a sprzedającym - Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa („KOWR”), Odział w Rzeszowie ustalono cenę transakcji na kwotę 383.500,00 zł. Spółka w ramach zawartego porozumienia z KOWR zobowiązała się do dokonania na nieruchomości nakładów remontowych w wysokości co najmniej równowartości ceny zakupu - 383.500,00 zł w przeciągu 3 lat.

Spółka przygotowała dla nabytego obiektu dokumentację historyczno-konserwatorską, program prac konserwatorskich oraz koncepcję zagospodarowania zabytku wraz z otoczeniem, które to dokumenty uzyskały akceptację Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Oddział w Krośnie. Na terenie Zespołu Dworsko-Pałacowego Bykowce Spółka planuje utworzyć ośrodek rehabilitacji holistycznej. Obiekt będzie też wykorzystywany w celu szkolenia lekarzy będących klientami Spółki. W kolejnym etapie planowane jest wybudowanie szpitala rehabilitacyjnego obsługującego pacjentów ze szpitali prywatnych wymagających rehabilitacji pozabiegowej lub pourazowej. Spółka szacuje, że wartość nakładów remontowych, niezbędnych do poniesienia celem odrestaurowania i stosownego przystosowania nieruchomości wyniesie ok. 2,5-3 mln zł i będzie ponoszona w okresie najbliższych 2 lat. Spółka planuje ubiegać się o 50% dofinansowanie w ramach dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a pozostała część inwestycji zrealizowana zostanie ze środków własnych.

Realizacja inwestycji umożliwi Spółce rozpoczęcie działalności w dochodowym i szybko rosnącym sektorze usług medycznych uzupełniających działalność szpitali oraz stworzy ofertę komplementarną dla aktualnych klientów Massmedica S.A. działających przede wszystkim w medycynie estetycznej. Z uwagi na powyższe informacja ta została uznana przez Zarząd Spółki jako spełniająca kryterium informacji poufnej w rozumieniu rozporządzenia MAR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MASSMEDICA S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-972Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Branickiego17
(ulica)(numer)
+48 22 611 39 60
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
1132835251
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-16MAREK MŁODZIANOWSKIPREZES ZARZĄDU

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk