• Odbierz prezent
MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol Development S.A. (2021-03-04 20:47)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia:2021-03-04
Skrócona nazwa emitenta
MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol Development S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757), Zarząd Marvipol Development S.A. [Emitent] zwołuje na dzień 31 marca 2021 roku, na godzinę 14:00, w siedzibie Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development Spółka Akcyjna.
Załączniki
PlikOpis
Marvipol_Development_ogłoszenie_NWZA_04032021.pdfPełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
Marvipol_Development_projekty_uchwał_04032021.pdfProjekty uchwał

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-838Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Prosta32
(ulica)(numer)
+48 22 536 50 00+48 22 536 50 01
(telefon)(fax)
relacje.inwestorskie@marvipol.plwww.marvipol.pl
(e-mail)(www)
527-272-60-50360331494
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-04Grzegorz KaweckiPełnomocnik

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk