• Odbierz prezent
MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.: Zawarcie umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (2021-06-02 13:21)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr33/2021
Data sporządzenia: 2021-06-02
Skrócona nazwa emitenta
MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.
Temat
Zawarcie umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Marvipol Development S.A. [Emitent, Kupujący] informuje o zawarciu 2 czerwca 2021 r. z osobą prawną niepowiązaną z Grupą Kapitałową Marvipol Development S.A. [Sprzedający], umowy zakupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości [Umowa].
Przedmiotem Umowy jest przeniesienie przez Sprzedającego na rzecz Kupującego prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej, którą stanowią działki gruntu o powierzchni ok. 0,95 ha, położone w Warszawie, w dzielnicy Ursynów [Nieruchomość], za cenę netto ok 12 mln zł.
Warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych dla tego typu umów.
Zamierzeniem Kupującego jest zrealizowanie na Nieruchomości inwestycji mieszkaniowej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-838Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Prosta32
(ulica)(numer)
+48 22 536 50 00+48 22 536 50 01
(telefon)(fax)
relacje.inwestorskie@marvipol.plwww.marvipol.pl
(e-mail)(www)
527-272-60-50360331494
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-02Grzegorz KaweckiPełnomocnik

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk