• Odbierz prezent
MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.: Wyodrębnienie z segmentu deweloperskiego segmentu pozostałych aktywów nieruchomościowych (2021-03-08 20:48)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021
Data sporządzenia: 2021-03-08
Skrócona nazwa emitenta
MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.
Temat
Wyodrębnienie z segmentu deweloperskiego segmentu pozostałych aktywów nieruchomościowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Marvipol Development S.A. [Emitent] niniejszym informuje, iż mając na celu najbardziej przejrzyste odzwierciedlenie sytuacji biznesowej i finansowej Grupy Kapitałowej Emitenta, podjął uchwałę w sprawie wyodrębnienia z segmentu deweloperskiego segmentu pozostałych aktywów nieruchomościowych i samodzielnym prezentowaniu jego wyników począwszy od sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2020. Wyodrębnienie ww. segmentu ma na celu przejrzystsze odzwierciedlenie sytuacji biznesowej i finansowej Grupy Kapitałowej Emitenta.
Zgodnie z uchwałą Zarządu, do nowoutworzonego segmentu przypisane zostały należące do Grupy Kapitałowej Emitenta aktywa nieruchomościowe (i odpowiadające im zobowiązania), przypisane do tej pory do segmentu deweloperskiego, o odmiennym przeznaczeniu niż klasyczne budownictwo mieszkaniowe. Do segmentu pozostałych aktywów nieruchomościowych przypisane zostaną:
1) nieruchomości niezabudowane w Mikołajkach, Kołobrzegu oraz w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej;
2) część inwestycji Unique Tower, komercjalizowana w ramach projektu Unique Apartments, obejmująca lokale, dla który wraz ze sprzedażą zawierane są umowy dzierżawy lokali przez podmiot z Grupy Kapitałowej Emitenta.
W ocenie Zarządu do czasu wyodrębnienia segmentu zachodziły przesłanki do łącznej prezentacji aktywów w ramach segmentu operacyjnego deweloperskiego, ponieważ wykazywały one podobne cechy gospodarcze. Pandemia Covid 19 uwypukliła jednak różnice - w szczególności w zakresie charakterystyki rodzaju produktu/usługi i powiązanych z tymi produktami/usługami ryzyk. W związku z powyższym Zarząd Emitenta podjął decyzję o wyodrębnieniu z segmentu deweloperskiego segmentu pozostałych aktywów nieruchomościowych, kierując się zasadą, że nadrzędnym celem sprawozdawczości według segmentów jest dostarczanie użytkownikom sprawozdań finansowych wiarygodnej i odpowiedniej informacji finansowej dotyczącej działalności Grupy Kapitałowej Emitenta.
Jednocześnie, Zarząd Emitenta informuje, iż w związku z wyodrębnieniem ww. segmentu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2020 będzie zawierać m.in. opis segmentu oraz uzupełniony opis czynników ryzyka związanych z tymże segmentem.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-838Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Prosta32
(ulica)(numer)
+48 22 536 50 00+48 22 536 50 01
(telefon)(fax)
relacje.inwestorskie@marvipol.plwww.marvipol.pl
(e-mail)(www)
527-272-60-50360331494
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-08Grzegorz KaweckiPełnomocnik

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk