• Odbierz prezent
MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.: Wniosek akcjonariusza o umieszczenie w porządku obrad określonych spraw (2021-05-04 20:26)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr21/2021
Data sporządzenia: 2021-05-04
Skrócona nazwa emitenta
MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.
Temat
Wniosek akcjonariusza o umieszczenie w porządku obrad określonych spraw
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Marvipol Development S.A. z siedzibą w Warszawie [Emitent; Spółka] informuje, że w dniu 4 maja 2021 roku wpłynął do Spółki wniosek Książek Holding sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, o umieszczenie w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia Spółki uchwał w przedmiocie:
1) wstrzymania stosowania polityki dywidendowej w stosunku do dywidendy za rok obrotowy 2020;
2) przyznania dywidendy na akcje w wysokości 0,95 PLN (dziewięćdziesiąt pięć groszy).

Wniosek nie zawiera projektów uchwał, jednak zawiera uzasadnienie. Zgodnie z przedmiotowym wnioskiem od chwili uchwalenia polityki dywidendowej sytuacja ekonomiczna, biznesowa i rynkowa Spółki uległa zmianie. Spółka m. in. rozpoczęła pakietową sprzedaż mieszkań do funduszu, co spowodowało polepszenie jej sytuacji płynnościowej. Spółce udało się pozyskać stabilne finansowanie dłużne. Ponadto, Spółka osiągnęła historycznie najwyższy wynik finansowy, zwiększyła również kapitały własne, co pozwala jej na dołączenie do grona innych deweloperów hojnie dzielących się zyskiem ze swoimi akcjonariuszami.

Wnioskodawca zwraca się do Zarządu Emitenta o umieszczenie stosownych projektów uchwał w propozycji porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol Development S.A.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-838Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Prosta32
(ulica)(numer)
+48 22 536 50 00+48 22 536 50 01
(telefon)(fax)
relacje.inwestorskie@marvipol.plwww.marvipol.pl
(e-mail)(www)
527-272-60-50360331494
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-04Grzegorz KaweckiPełnomocnik

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk