• Odbierz prezent
MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.: Rozważana emisja w ramach programu emisji obligacji do kwoty 200.000.000 PLN (2021-03-05 09:45)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2021
Data sporządzenia: 2021-03-05
Skrócona nazwa emitenta
MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.
Temat
Rozważana emisja w ramach programu emisji obligacji do kwoty 200.000.000 PLN
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Marvipol Development S.A. („Emitent”) informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 48/2020 z dnia 6 października 2020 r., w którym Emitent poinformował o ustanowieniu programu emisji obligacji do kwoty 200.000.000 PLN („Program”), że z zastrzeżeniem wystąpienia odpowiednich warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych, rozważa emisję obligacji w ramach Programu.
Rozważana emisja dotyczy niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela, oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej, o okresie zapadalności nie dłuższym niż cztery lata („Obligacje”). Obligacje w ramach rozważanej emisji byłyby oferowane zgodnie z art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach, w sposób, który nie będzie wymagał od Emitenta sporządzenia prospektu ani memorandum informacyjnego.
W dniu emisji Obligacje byłyby (i) rejestrowane w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) lub (ii) zapisywane w ewidencji prowadzonej przez agenta emisji zgodnie z art. 7a ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi ("Ustawa o Obrocie") i następnie rejestrowane w KDPW zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie. Obligacje mogą podlegać wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Ostateczne parametry Obligacji będą ustalane w drodze rozmów z inwestorami i budowania księgi popytu, a decyzja o emisji będzie podlegała zatwierdzeniu przez Zarząd Emitenta.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-838Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Prosta32
(ulica)(numer)
+48 22 536 50 00+48 22 536 50 01
(telefon)(fax)
relacje.inwestorskie@marvipol.plwww.marvipol.pl
(e-mail)(www)
527-272-60-50360331494
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-05Grzegorz KaweckiPełnomocnik

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk