Advertisement
  • Odbierz prezent
MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.: Nabycie przez Emitenta obligacji celem umorzenia (2021-04-13 20:05)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr19/2021
Data sporządzenia: 2021-04-13
Skrócona nazwa emitenta
MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.
Temat
Nabycie przez Emitenta obligacji celem umorzenia
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Marvipol Development S.A. z siedzibą w Warszawie [„Emitent” lub „Spółka”] niniejszym informuje o zawarciu w dniu 13 kwietnia 2021 r. transakcji nabycia w celu umorzenia:
(i) 281 (słownie: dwieście osiemdziesiąt jeden) sztuk obligacji serii W o wartości nominalnej 2.810.000,00 PLN, wyemitowanych przez Spółkę, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem ISIN: PLMRVDV00029 i wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu [Obligacje W];
(ii) 1.200 (słownie: jeden tysiąc dwieście) sztuk obligacji serii Y o wartości nominalnej 12.000.000,00 PLN, wyemitowanych przez Spółkę, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem ISIN: PLMRVDV00037 i wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu [Obligacje Y];
z datą rozliczenia ww. transakcji przypadającą na 15 kwietnia 2021 r.
Łączna wartość transakcji nabycia Obligacji W i Obligacji Y, włączając ich wartość nominalną, należne odsetki oraz prowizje instytucji pośredniczących, wynosi 15.028 tys. PLN. Obligacje W i Obligacje Y są nabywane na podstawie art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1218) w celu ich umorzenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-838Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Prosta32
(ulica)(numer)
+48 22 536 50 00+48 22 536 50 01
(telefon)(fax)
relacje.inwestorskie@marvipol.plwww.marvipol.pl
(e-mail)(www)
527-272-60-50360331494
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-13Grzegorz KaweckiPełnomocnik

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk