• Odbierz prezent
MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.: Korekty raportów okresowych za rok 2020 (2021-03-31 17:05)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr15/2021
Data sporządzenia: 2021-03-31
Skrócona nazwa emitenta
MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.
Temat
Korekty raportów okresowych za rok 2020
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018 poz. 757) [Rozporządzenie], Marvipol Development S.A. [Emitent, Spółka], w nawiązaniu do raportu bieżącego na 10/2021 z dnia 17 marca 2021 r., przekazuje do publicznej wiadomości korekty opublikowanych w dniu 22 marca 2021 r. (1) jednostkowego raportu rocznego za rok 2020 oraz (2) skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2020.
Korekty polegają na uzupełnieniu ww. raportów o brakujące w dniu publikacji Oświadczenia, o których mowa w §70 ust. 1 pkt. 7) i 8) oraz § 71 ust. 1 pkt. 7) i 8) Rozporządzenia, a także ocenę dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, o której mowa w §70 ust. 1 pkt. 14) oraz §71 ust. 1 pkt. 12) Rozporządzenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-838Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Prosta32
(ulica)(numer)
+48 22 536 50 00+48 22 536 50 01
(telefon)(fax)
relacje.inwestorskie@marvipol.plwww.marvipol.pl
(e-mail)(www)
527-272-60-50360331494
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-31Grzegorz KaweckiPełnomocnik

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk