• Odbierz prezent
MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 25/2021 z dn. 5 maja 2021 r. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol Development S.A. (2021-05-12 14:59)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr25/2021k
Data sporządzenia:2021-05-12
Skrócona nazwa emitenta
MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 25/2021 z dn. 5 maja 2021 r. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol Development S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757), Zarząd Marvipol Development S.A. [Emitent] zwołuje na dzień 1 czerwca 2021 roku, na godzinę 11:00, w siedzibie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development Spółka Akcyjna.

Korekta polega na uzupełnieniu listy załączników do korygowanego raportu o dwa będące przedmiotem obrad walnego zgromadzenia dokumenty istotne dla podejmowanych przez walne zgromadzenie uchwał, tj. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2020 rok oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2019 i rok obrotowy 2020 – zgodnie z opinią Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, doręczoną Emitentowi w dniu 12 maja 2021 r.

Emitent informuje jednocześnie, iż obydwa ww. dokumenty zostały w dniu 5 maja 2021 r., tj. w dniu publikacji Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia [Ogłoszenie], przekazane do publicznej wiadomości poprzez ich zamieszczenie na stronie internetowej Emitenta – zgodnie z informacją podaną w treści Ogłoszenia, jak też informacją podaną podczas rejestrowania walnego zgromadzenia we właściwej aplikacji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.
Załączniki
PlikOpis
20210512_RBMD-252021K_-_zał.1 - ogłoszenie_ZWZ.pdfPełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
20210512_RBMD-252021K_-_zał.2 - projekty_uchwał_ZWZ.pdfProjekty uchwał
20210512_RBMD-252021K_-_zał.3 - Sprawozdanie RN.pdfSprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2020 rok
20210512_RBMD-252021K_-_zał.4 - Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach GKMD.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2019 i rok obrotowy 2020
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-838Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Prosta32
(ulica)(numer)
+48 22 536 50 00+48 22 536 50 01
(telefon)(fax)
relacje.inwestorskie@marvipol.plwww.marvipol.pl
(e-mail)(www)
527-272-60-50360331494
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-12Grzegorz KaweckiPełnomocnik

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk