• Odbierz prezent
MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 14/2021 z dn. 31.03.2021 r. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Marvipol Development S.A. w dniu 31 marca 2021 r. (2021-04-01 16:06)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr14/2021K
Data sporządzenia: 2021-04-01
Skrócona nazwa emitenta
MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 14/2021 z dn. 31.03.2021 r. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Marvipol Development S.A. w dniu 31 marca 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018 poz. 757) [Rozporządzenie], Marvipol Development S.A. [Emitent] przekazuje do publicznej wiadomości skorygowany wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Marvipol Development S.A., które odbyło się w dniu 31 marca 2021 r.:
Przedmiotem korekty jest poprawienie błędu polegającego na nieuwzględnieniu w wykazie jednego z Akcjonariuszy.

Akcjonariusz: Książek Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Liczba akcji: 27.513.831
Liczba głosów z akcji: 27.513.831
Procentowy udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu: 90,17%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 66,05%

Akcjonariusz: Nationale - Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny
Liczba akcji: 3.000.000
Liczba głosów z akcji: 3.000.000
Procentowy udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu: 9,83%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 7,20%

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-838Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Prosta32
(ulica)(numer)
+48 22 536 50 00+48 22 536 50 01
(telefon)(fax)
relacje.inwestorskie@marvipol.plwww.marvipol.pl
(e-mail)(www)
527-272-60-50360331494
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-01Grzegorz KaweckiPełnomocnik

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk