• Odbierz prezent
MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 12/2021 z dn. 31.03.2021 r. - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. w dniu 31 marca 2021 r. (2021-04-01 16:01)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr12/2021K
Data sporządzenia:2021-04-01
Skrócona nazwa emitenta
MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 12/2021 z dn. 31.03.2021 r. - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. w dniu 31 marca 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018 poz. 757) [Rozporządzenie], Marvipol Development S.A. [Emitent] przekazuje w załączeniu do wiadomości publicznej skorygowaną informację nt. treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. w dniu 31 marca 2021 roku [NWZ].
Korekta polega poprawieniu błędnej informacji o sprzeciwach do protokołu zgłoszonych podczas obrad walnego zgromadzenia.

Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 7 – 9 Rozporządzenia, Emitent informuje, że (1) NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, (2) nie miało miejsca zgłoszenie projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte, (3) jeden Akcjonariusz zgłosił sprzeciw do uchwały nr 4.
Załączniki
PlikOpis
20210401_RBMD_122021-K_-_załącznik-1.pdfTreść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 31 marca 2021 roku

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-838Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Prosta32
(ulica)(numer)
+48 22 536 50 00+48 22 536 50 01
(telefon)(fax)
relacje.inwestorskie@marvipol.plwww.marvipol.pl
(e-mail)(www)
527-272-60-50360331494
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-01Grzegorz KaweckiPełnomocnik

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk