• Odbierz prezent
MARKA S.A. w restrukturyzacji: Informacja o wypłacie drugiej raty zatwierdzonej zmiany układu z obligatariuszami Spółki. (2021-03-30 14:23)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2021
Data sporządzenia: 2021-03-30
Skrócona nazwa emitenta
MARKA S.A. w restrukturyzacji
Temat
Informacja o wypłacie drugiej raty zatwierdzonej zmiany układu z obligatariuszami Spółki.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Marka S.A. w restrukturyzacji („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 19/2020 z dnia 09.10.2020 r. oraz raportu bieżącego ESPI nr 24/2020 z dnia 21.12.2020 r., informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 30.03.2021 r., Spółka dokonała wypłaty środków finansowych obligatariuszom Spółki posiadających obligacje serii H1, tj. kwotę równą wartości drugiej raty zmienionego układu w wysokości 170 222,38 zł (w tym kwota główna 120 000,00 zł stanowiąca 6,00% wartości nominalnej obligacji i odsetki w wysokości 50 222,38 zł na dzień 31.03.2021 r. pomniejszone o podatek ryczałtowy).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MARKA SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji
(pełna nazwa emitenta)
MARKA S.A. w restrukturyzacjiFinanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
15-879Białystok
(kod pocztowy)(miejscowość)
Świętego Rocha5 lok. 109
(ulica)(numer)
085 742 02 34
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
542-297-18-17
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-30Jacek Bogusław KonarzewskiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk