• Odbierz prezent
Maraton pisania innowacyjnych pomysłów

Trwają zgłoszenia pomysłów na innowacyjne rozwiązania do Inkubatora TransferHUB. W ramach naboru, 25 listopada br. odbędzie się maraton pisania zgłoszeń do projektu. Podczas spotkania będzie można dowiedzieć się więcej na temat proponowanych innowacji z zakresu rynku pracy oraz jak je opisać we wnioskach aplikacyjnych.

Inkubator TransferHUB prowadzony jest przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 25 listopada w godzinach 10:00-12:00 zorganizowany zostanie maraton online pisania zgłoszeń do projektu. Poza pracą nad innowacyjnymi pomysłami podczas spotkania szczegółowo omówiony zostanie formularz zgłoszeniowy, kryteria wyboru i oceny innowacji oraz ścieżka wsparcia innowatorek i innowatorów. Będzie to także czas na konsultacje i uzyskanie eksperckiego wsparcia w zakresie innowacji od przedstawicieli Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Nabór zgłoszeń do 2. edycji Inkubatora TransferHUB trwa do 6 grudnia br.

Zarejestruj się na maraton

Termin: 25 listopada br., środa, godz. 10:00-12:00

Prowadzący: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

W spotkaniu będzie uczestniczył tłumacz języka migowego.

I część spotkania

Część plenarna, realizowana na ZOOM, dostępna dla każdej osoby, która zarejestruje się na spotkanie:

10.00 – powitanie i informacja o zasadach pracy (Piotr Drygas)

10.10-10.30 – prezentacja ścieżki wsparcia w Inkubatorze TransferHUB (Julia Koczanowicz-Chondzyńska)

10.30-11.00 – omówienie formularza zgłoszeniowego do Inkubatora (Julia Koczanowicz-Chondzyńska)

11.00-11.30 – tematy Inkubatora TransferHUB, czyli jakich innowacji szukamy? (Łukasz Komuda)

11.30-12.00 – kryteria i sposób oceny zgłoszeń (Weronika Chodacz)

II część spotkania

Część poświęcona konsultacjom indywidualnym odbędzie się w godz. 11.00-12.00. Osoby, które dołączą do części plenarnej na ZOOM będą mogły skorzystać z konsultacji w osobnym pokoju w ZOOM. Zgłoszenia dotyczące konsultacji będą zbierane w pierwszej części spotkania (w godz. 10.00-11.00) na czacie spotkania.

Wiemy, jak trudno jest zabrać się do pracy wcześniej niż na dzień przed terminem, szczególnie gdy trzeba wypełnić wniosek aplikacyjny. Wychodzimy naprzeciw prokrastynatorkom i prokrastynatorom. 25 listopada w godzinach 10.00-12.00 organizujemy online maraton pisania zgłoszeń do TransferHub. Zachęcamy Państwa do rozpoczęcia pracy nad zgłoszeniem na 11 dni przed terminem – mówi Julia Koczanowicz-Chondzyńska, prezeska FISE i koordynatorka Inkubatora TransferHUB.

Zgłoś innowacyjny pomysł

Trwa już nabór projektów do drugiej edycji Inkubatora TransferHUB. Innowacyjne pomysły mogą zgłaszać osoby fizyczne, organizacje, instytucje i firmy. Mają dotyczyć trzech wiodących ścieżek tematycznych w ramach zagadnienia pracy przyszłości: starzejące się społeczeństwo, pozycja i możliwości kobiet na rynku pracy oraz automatyzacja i robotyzacja. Rozwiązania mogą być zgłaszane do 6 grudnia br. poprzez stronę: www.transferhub.pl.

Celem TransferHUB jest poszukiwanie innowacji społecznych na wyzwania zdefiniowane w projekcie. W sytuacji zakwalifikowania zgłoszonego rozwiązania jego autorzy deklarują długofalowe zaangażowanie, wynikające z kolejnych etapów rozwijania innowacji. Udział w inkubatorze pozwala na przetestowanie innowacji i otrzymanie wsparcia merytorycznego oraz zdobycie dofinansowania w wysokości średnio 38 tys. zł. Kryteriami decydującymi o wyborze danego pomysłu do dalszych etapów są m.in. nowatorski charakter w polskim kontekście, możliwość stosowania na szerszą skalę, podjęcie zagadnień pracowniczych oraz dostępności.

W ramach TransferHUB podejmujemy niezwykle istotne tematy związane z pracą przyszłości, która zaczyna się już dziś. To kwestie takie jak: sytuacja kobiet na rynku pracy, niekorzystne zmiany demograficzne, automatyzacja i robotyzacja. Innowacje społeczne mogą pozwolić skutecznie zmierzyć się z tymi wyzwaniami. Zapraszamy serdecznie do udziału w ogólnopolskim projekcie TransferHUB, w którym mamy przyjemność współpracować z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. To otwarta przestrzeń do szerokiego zaangażowania się firm, organizacji, instytucji czy też osób fizycznych – mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Inkubator TransferHUB to projekt realizowany w drugiej edycji przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Pomysły innowacyjne mają dotyczyć pracy przyszłości oraz być odpowiedzią na problemy w obszarze „zatrudnienia”. Projekt „TransferHUB – inkubator innowacji społecznych w obszarze zatrudnienia” prowadzony jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Będzie realizowany w latach 2020-2023.

Więcej informacji o TransferHUB na stronie internetowej https://www.transferhub.pl/ oraz Facebooku https://www.facebook.com/transferhub.

Koordynatorka projektu: 

Julia Koczanowicz-Chondzyńska, mobile: 607 336 867, e-mail: julia.chondzynska@fise.org.pl


Wiadomości prasowe

Wiadomości prasowe, dostarczane m.in. ze spółek giełdowych, Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, Startup'ów oraz mikro przedsiębiorstw

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk