• Odbierz prezent
ManyDev Studio S.E.: raport finansowy (2022-05-27 17:43)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 1/2022
(kwartał) (rok)
(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
dlainnych emitentów
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2022 obejmujący okresod 2022-01-01 do 2022-03-31
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2022-05-27
ManyDev Studio SPÓŁKA EUROPEJSKA
(pełna nazwa emitenta)
ManyDev Studio S.E.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
01 - 632Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bieniewicka26
(ulica)(numer)
(22) 290 57 97(22) 290 57 97
(telefon)(fax)
kontakt@manydevstudio.plwww.manydevstudio.pl
(e-mail)(www)
526-030-09-48012594154
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów114 0
Zysk (strata) brutto na sprzedaży1140
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
- 35- 58
Zysk (strata) netto78- 59
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (257) (41) - 257- 41
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 227 100

Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
ManyDev_SF 31.03.2022_raport .pdfRaport

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-27Bartłomiej BartulaPrezes Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk