• Odbierz prezent
MANGATA HOLDING SA: Prognoza wyników na 2021 rok (2021-03-31 06:32)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2021
Data sporządzenia: 2021-03-31
Skrócona nazwa emitenta
MANGATA HOLDING SA
Temat
Prognoza wyników na 2021 rok
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Mangata Holding S.A. informuje o prognozach na 2021 rok dla Grupy Kapitałowej Mangata Holding, które kształtują się w następujący sposób:

Przychody ze sprzedaży 659 mln PLN
EBITDA 94 mln PLN
Zysk netto 43 mln PLN


Zarząd Emitenta sporządził prognozę Grupy Kapitałowej Mangata Holding na 2021 rok przy następujących założeniach:

•perspektywa odbudowy gospodarek po pandemii Covid-19;
•odbudowa koniunktury w segmencie podzespołów dla motoryzacji i komponentów (wzrost portfela zamówień kluczowych klientów szczególnie na rynku amerykańskim);
•stabilny poziom portfela w segmentach armatury oraz elementów złącznych – wzrost organiczny sprzedaży; oraz
•średnioroczny kurs EUR na poziomie 4,40 PLN.

Prognozy zostały przygotowane w oparciu o szczegółowy budżet działania Grupy Kapitałowej Mangata Holding.

Prognozy finansowe nie podlegają badaniu przez biegłego rewidenta. Ocena możliwości realizacji prognoz będzie dokonywana co najmniej raz na kwartał i będzie zamieszczana w raportach okresowych. Istotne rozbieżności względem prognoz będą ogłaszane w formie raportu bieżącego.MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna(pełna nazwa emitenta)MANGATA HOLDING SA
Metalowy (met)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)43-300
Bielsko-Biała(kod pocztowy)
(miejscowość)Cechowa
6/8(ulica)
(numer)+48 33 475 20 08
+48 33 475 20 09(telefon)

(fax)biuro@mangata.com.pl
mangata.com.pl(e-mail)

(www)883-000-04-82
890501767(NIP)

(REGON)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-31Katarzyna Kopytowska
Pełnomocnik

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk