• Odbierz prezent
MAKROmapa: przygotuj się! Zobacz najważniejsze wydarzenia makroekonomiczne z nadchodzącego tygodnia
fot. Materiał własny

W piątek opublikowane zostaną wstępne dane o inflacji w Polsce, która naszym zdaniem zwiększyła się w kwietniu do 11,6% r/r wobec 11,0% w marcu.

Uważamy, że wyższa inflacja w kwietniu wynikać będzie przede wszystkim z zwiększenia dynamiki cen żywności oraz wzrostu inflacji bazowej. Nasza prognoza kształtuje się powyżej konsensusu (11,3%), a tym samym jej materializacja będzie lekko pozytywna dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.

MAKROmapa: zobacz, najważniejsze wydarzenia nadchodzącego tygodnia - 1

W tym tygodniu poznamy ważne dane z USA

Na czwartek zaplanowana jest publikacja pierwszego szacunku PKB w I kw. Oczekujemy, że sprowadzony do wymiaru rocznego wzrost PKB spowolnił wyraźnie do 0,9% wobec 6,9% w IV kw., co było przede efektem zmniejszenia wkładów zapasów (po jego silnym wzroście w IV kw.) oraz spadku eksportu netto. Uważamy, ze inflacja PCE zwiększyła się do 6,8% w kwietniu z 6,4% w marcu przy jednoczesnym spadku inflacji bazowej do 5,3% z 5,4% w marcu. Prognozujemy, że wstępne zamówienia na dobra trwałe zwiększyły się w kwietniu o 0,5% m/m wobec spadku o 2,1% w marcu z uwagi na wyższe zamówienia w branży transportowej.

Oczekujemy, że wskaźnik zaufania konsumentów Conference Board (109,0 pkt. w kwietniu wobec 107,2 pkt. w marcu), podobnie jak finalny indeks Uniwersytetu Michigan (65,7 pkt. wobec 59,4 pkt. w marcu) wskażą na dalszą poprawę nastrojów gospodarstw domowych w kwietniu powiązaną ze spadkiem cen paliw w USA. Uważamy, że publikacje danych z USA nie powinny mieć istotnego wpływu na rynki finansowe.

W tym tygodniu opublikowane zostaną istotne dane ze strefy euro

Oczekujemy, że kwartalna dynamika PKB zmniejszyła się do 0,2% w I kw. z 0,3% w IV kw. z uwagi na pogorszenie się sytuacji epidemicznej. W piątek dodatkowych informacji nt. wzrostu gospodarczego w strefie euro dostarczy wstępny szacunek PKB w Niemczech. Oczekujemy, że dynamika PKB zwiększyła się do 0,0% kw/kw w I kw. z -0,3% w IV kw. Ponadto prognozujemy, że inflacja HICP w strefie euro zmniejszyła się do 7,3% r/r w kwietniu z 7,4% w marcu ze względu na spadek dynamiki cen nośników energii. Uważamy, że publikacja wspomnianych wyżej danych będzie oddziaływała w kierunku lekkiego umocnienia kursu złotego i spadku rentowności polskich obligacji.

MAKROmapa: zobacz, najważniejsze wydarzenia nadchodzącego tygodnia - 2

Dzisiaj opublikowany zostanie indeks Ifo

obrazujący nastroje niemieckich przedsiębiorców reprezentujących sektor przemysłu przetwórczego, budownictwa, handlu i usług. Zgodnie z konsensusem wartość indeksu zmniejszyła się do 89,1 pkt. w kwietniu z 90,8 pkt. w marcu. Spadek wskaźnika będzie spójny z pogorszeniem koniunktury w Niemczech sygnalizowanym przez indeksy PMI w ubiegłym tygodniu (patrz poniżej). Uważamy, że publikacja indeksu Ifo będzie neutralna dla rynków finansowych.

Na piątek zaplanowana jest publikacja aktualizacji długoterminowego ratingu długu Polski przez agencję Moody’s

Przy ostatniej rundzie przeglądu ratingu (jesień 2021 r.) agencja Moody’s nie opublikowała aktualizacji długoterminowego ratingu długu Polski, tym samym utrzymując go na poziomie "A2" z perspektywą stabilną. Natomiast w kwietniu 2021 r. agencja zwróciła uwagę, że bieżący rating jest wypadkową kilku czynników: odporności polskiej gospodarki i relatywnie niskiego spadku PKB w trakcie pandemii, dobrej sytuacji w finansach publicznych oraz wyzwań w kontekście ram instytucjonalnych, szczególnie dotyczących niesprzyjających zmian w polskim systemie sądownictwa.

Agencja zwróciła wówczas uwagę, że dalsze znaczące pogorszenie sytuacji związanej z praworządnością, które negatywnie wpłynęłoby na klimat biznesowy i skutkowałoby pogorszeniem się relacji z UE, również byłoby czynnikiem oddziałującym w kierunku pogorszenia oceny wiarygodności kredytowej Polski. Oczekujemy, że agencja Moody’s nie zmieni ratingu Polski ani jego perspektywy w tym tygodniu, jednak w komunikacie znajdą się fragmenty akcentujące trwający obecnie spór na linii PolskaUE. Decyzja agencji zostanie ogłoszona po zamknięciu europejskich rynków, a tym samym ewentualna reakcja rynku walutowego i rynku długu na tę decyzję nastąpi dopiero w przyszłym tygodniu.


Credit Agricole - informacje ekonomiczne

Grupa Crédit Agricole – francuska sieć banków spółdzielczych, która w 1990 r. przekształciła się w międzynarodową grupę bankową. Crédit Agricole był początkowo spółdzielczą kasą rolników i z tego powodu jest często nazywany Zielonym Bankiem.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk