• Odbierz prezent
Makro Flash: Ostatnie chwile przed burzą… Wojna przyniesie gwałtowne zmiany
fot. freepik.com

Inflacja CPI w lutym wyniosła 8,5% r/r (PKO: 8,2%, konsensus: 8,1%). Odczyt za styczeń został zrewidowany do 9,4% r/r, z 9,2% r/r. Rewizja wynikała z corocznej aktualizacji wag w koszyku inflacyjnym (obecne odzwierciedlają strukturę wydatków gosp. domowych z 2021).

Największa zmiana w strukturze koszyka to spadek wagi żywności i napojów alkoholowych o 1,2pp, który można wiązać ze wzrostem wydatków na dobra i usługi inne niż podstawowe wraz z normalizacją struktury wydatków po pandemii. W 2021 żywność wciąż stanowiła jednak większą część wydatków niż przed pandemią – to z kolei efekt dość silnego wzrostu cen w tej kategorii. Spadł udział wydatków na alkohol i tytoń (o 0,6pp). Najsilniej wzrosła waga transportu (+0,7pp; tu wróciliśmy do obrazu sprzed pandemii). O 0,2-0,3pp wzrósł udział wydatków na rekreację i kulturę oraz restauracje i hotele – w obydwu przypadkach straty spowodowane Covid-19 nie zostały jeszcze odbudowane.

Makro Flash: Ostatnie chwile przed burzą… Wojna przyniesie gwałtowne zmiany - 1

 

Luty był pierwszym miesiącem oddziaływania wszystkich komponentów tarczy inflacyjnej

Zgodnie z oczekiwaniami jej dezinflacyjne działanie zostało jednak w dużym stopniu zneutralizowane przez silną presję na wzrost cen. Widać to głównie w cenach żywności i napojów bezalkoholowych. Tu, pomimo spadku stawki VAT z 5% do 0% na ok. 80% produktów, ceny spadły jedynie o 1% m/m. Utrzymał się silny wzrost cen pieczywa (1,3% m/m, 17% r/r), pomimo niewielkiego spadku w lutym nadal znacząco powyżej poziomu sprzed roku plasowały się ceny drobiu (22%) i tłuszczy (ponad 20% r/r). Ceny surowców rolnych, drożejące nawozy i wzrost kosztów przetwarzania oznaczają wg nas, że w kolejnych miesiącach trend wzrostowy utrzyma się, a dynamika cen żywności przekroczy 10% r/r.

Makro Flash: Ostatnie chwile przed burzą… Wojna przyniesie gwałtowne zmiany - 2

Ceny nośników energii spadły o 1,2% m/m, głównie na skutek spadku cen gazu (o 6,4% m/m – efekt spadku stawki VAT) i niewielkie spadki cen opału. Inflację obniżył także spadek cen paliw (o 8,1% m/m). Ten efekt będzie jednak bardzo krótkotrwały – obecnie ceny paliw są o blisko 1/3 wyższe od ich przeciętnej ceny w lutym, co może podbić w marcu wskaźnik inflacji o ok. 1pp.

Makro Flash: Ostatnie chwile przed burzą… Wojna przyniesie gwałtowne zmiany - 3

Szacujemy, że inflacja bazowa wzrosła w styczniu do 6,1% r/r z 5,3% r/r w grudniu 2021, a w lutym wyniosła 6,7-6,8%, najwięcej od 2000. Sądzimy, że presja kosztowa będzie nadal podbijać inflację bazową, która w drugiej połowie roku może przebić poziom 8% r/r. Jej wyraźnego spadku, m.in. na skutek oczekiwanego przez nas schłodzenia koniunktury, oczekujemy dopiero w 2023.

Makro Flash: Ostatnie chwile przed burzą… Wojna przyniesie gwałtowne zmiany - 4

 

Wybuch wojny znacząco zmienił scenariusz inflacji

Pomimo zapowiedzianego przedłużenia Tarczy Antyinflacyjnej sądzimy, że w tym roku inflacja średniorocznie przebije poziom 9%. Odczyt za luty będzie jednym z najniższych w tym roku, a wiosną możemy zobaczyć dwucyfrowe poziomy inflacji. Głównym źródłem niepewności będą ceny surowców, w tym głównie ropy i kurs złotego.


Analizy Makroekonomiczne PKO Banku Polskiego

Analizy makroekonomiczne tworzone przez ekonomistów PKO Banku Polskiego.
Autora możesz obserwować na LINKEDIN FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk