• Odbierz prezent
MADMIND STUDIO S.A.: Zawarcie umowy na port gry Paranoid. (2022-12-01 17:11)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2022
Data sporządzenia: 2022-12-01
Skrócona nazwa emitenta
MADMIND STUDIO S.A.
Temat
Zawarcie umowy na port gry Paranoid.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Madmind Studio S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”, „Licencjodawca”) informuje, że w
dniu 30 listopada 2022 r. zawarł umowę licencyjną na dystrybucję gry Paranoid („Gra”) z
REDDEER.GAMES sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie („Licencjobiorca”).

Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie Licencjobiorcy przez Licencjodawcę wyłącznej licencji
na korzystanie z Gry w celu rozpowszechniania jej za pośrednictwem platform Nintendo Switch, PS4,
PS5, Xbox One, Xbox Series X. Do Licencjobiorcy należały będą również dodatkowe działania
promocyjno-reklamowe w stosunku do portu Gry.

Cały koszt wykonania portu gry oraz jej dystrybucji na rynku globalnym, pozostaje po stronie
licencjobiorcy. Działania marketingowe oraz ich budżet, ustalane będą przy współpracy z zarządem Madmind Studio S.A.

Spółce przysługuje wynagrodzenie w wysokości stanowiącej od 51% do 70% przychodu netto z
dystrybucji Gry oraz produktów DLC związanych z Grą.
Autorskie prawa majątkowe pozostają własnością Madmind Studio S.A.
Licencja jest nieograniczona terytorialnie i obowiązuje przez 10 lat z możliwością przedłużenia jej na
czas nieokreślony.
Niezależnie od wykonania portu, Licencjobiorca przygotuje go do procesu certyfikacji.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MADMIND STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MADMIND STUDIO S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-451Bydgoszcz
(kod pocztowy)(miejscowość)
Grunwaldzka229
(ulica)(numer)
+48 79 314 88 65
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
9671371805363796740
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-12-01Tomasz Dutkiewiczprezes zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk