• Odbierz prezent
MADKOM S.A.: Informacja o pozyskaniu znaczącego zamówienia przez Madkom SA. (2021-02-16 11:10)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2021
Data sporządzenia: 2021-02-16
Skrócona nazwa emitenta
MADKOM S.A.
Temat
Informacja o pozyskaniu znaczącego zamówienia przez Madkom SA.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Madkom SA informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym zawiadomienia o wyborze oferty Emitenta jako najkorzystniejszej w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację, dostawę i wdrożenie systemów informatycznych oraz uruchomienie e-usług publicznych dla Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne w ramach realizacji zamówienia publicznego pn.: „Elektroniczna administracja w Gminie Świątniki Górne” – część II.

O zawarciu umowy Zarząd Madkom SA powiadomi w formie odrębnego raportu bieżącego.
Zarząd Madkom SA uznał niniejszą informację za poufną z uwagi na jej potencjalny istotny wpływ na sytuację finansową i gospodarczą Spółki.

Planowany termin zakończenia kontraktu: 180 od daty podpisania umowy, tj. 21 sierpnia 2021 r.

Wartość kontraktu: 676 869,00 zł brutto.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-16Grzegorz SzczechowiakPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk