• Odbierz prezent
MABION S.A.: Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. z dnia 23 lutego 2021 r. (2021-02-23 17:47)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr12/2021
Data sporządzenia:2021-02-23
Skrócona nazwa emitenta
MABION S.A.
Temat
Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. z dnia 23 lutego 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Mabion S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 lutego 2021 r. wraz z załącznikiem.

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania Spółki nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte, a w stosunku do podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.
Załączniki
PlikOpis
treść uchwał NWZ_Mabion_ 23.02.2021-1.pdftreść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 lutego 2021 r.
załącznik do uchwały - uzasadnienie pozbawienia prawa poboru akcji serii U.pdfzałącznik do uchwały - opinia w sprawie uzasadnienia podjęcia uchwały emisyjnej i pozbawienia wszystkich akcjonariuszy
w całości prawa poboru wszystkich akcji serii U w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii U oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii U
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Management Board of Mabion S.A. ("Company") encloses the content of the resolutions adopted by the Extraordinary General Meeting of the Company on February 23, 2021 with attachment.

During the Extraordinary General Meeting, none of the points on the planned agenda were withdrawn, all resolutions submitted to voting were taken and no objections to the adopted resolutions were raised to the minutes.

MABION SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MABION S.A.Farmaceutyczny (far)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
95-050Konstantynów Łódzki
(kod pocztowy)(miejscowość)
Langiewicza60
(ulica)(numer)
+48 42 207 78 90 wew. 112+48 42 203 27 03
(telefon)(fax)
info@mabion.euwww.mabion.eu
(e-mail)(www)
7752561383100343056
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-23Dirk KrederPrezes ZarząduDirk Kreder
2021-02-23Sławomir JarosCzłonek ZarząduSławomir Jaros
2021-02-23Grzegorz GrabowiczCzłonek ZarząduGrzegorz Grabowicz

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk