• Odbierz prezent
MABION S.A.: Rejestracja praw do akcji serii U Spółki w KDPW (2021-03-23 16:25)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr29/2021
Data sporządzenia: 2021-03-23
Skrócona nazwa emitenta
MABION S.A.
Temat
Rejestracja praw do akcji serii U Spółki w KDPW
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Mabion S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 23 marca 2021 roku ukazał się komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) o rejestracji z dniem 24 marca 2021 roku w depozycie papierów wartościowych pod kodem ISIN PLMBION00057 2.430.554 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii U Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Tym samym został spełniony warunek wprowadzenia ww. praw do akcji z dniem 25 marca 2021 roku do obrotu giełdowego na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 28/2021 z dnia 23 marca 2021 roku.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Subject Registration of rights to series U shares of the Company in KDPW

Legal basis: Art. 56 sec. 1 point 2 of the Act on Offerings - current and periodic information

Report content: Management Board of Mabion S.A. ("Company") informs that, the National Depository for Securities ("KDPW") published an announcement on March 23, 2021 concerning: registration on March 24, 2021 in the securities depository under the code ISIN PLMBION00057 2,430,554 rights to ordinary bearer series U Company’s shares with a nominal value of PLN 0.10 each.

Therefore, the Company met the condition of introducing the above-mentioned rights to shares as of March 25, 2021 to exchange trading on the main market of the Warsaw Stock Exchange that, the Company informed in the current report No. 28/ 2021 of March 23, 2021.

MABION SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MABION S.A.Farmaceutyczny (far)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
95-050Konstantynów Łódzki
(kod pocztowy)(miejscowość)
Langiewicza60
(ulica)(numer)
+48 42 207 78 90 wew. 112+48 42 203 27 03
(telefon)(fax)
info@mabion.euwww.mabion.eu
(e-mail)(www)
7752561383100343056
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-23Dirk KrederPrezes Zarządu
Dirk Kreder
2021-03-23Sławomir JarosCzłonek ZarząduSławomir Jaros
2021-03-23Grzegorz GrabowiczCzłonek ZarząduGrzegorz Grabowicz
2021-03-23Adam PietruszkiewiczCzłonek ZarząduAdam Pietruszkiewicz

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk