• Odbierz prezent
MABION S.A.: Rejestracja akcji serii S w KDPW (2021-02-17 16:37)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021
Data sporządzenia: 2021-02-17
Skrócona nazwa emitenta
MABION S.A.
Temat
Rejestracja akcji serii S w KDPW
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Mabion S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 16 lutego 2021 roku ukazał się komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) o rejestracji z dniem 18 lutego 2021 roku w depozycie papierów wartościowych pod kodem ISIN PLMBION00016 500 akcji zwykłych na okaziciela serii S Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Tym samym spełniony został warunek wprowadzenia ww. akcji z dniem 18 lutego 2021 roku do obrotu giełdowego na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 8/2021 z dnia 16 lutego 2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

The Management Board of Mabion S.A. ("Company") informs that on February 16, 2021, the announcement of the National Depository for Securities (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., "KDPW") was published on the registration, as of Februrary 18, 2021, in the depository of securities, under ISIN code PLMBION00016, 500 P series ordinary bearer shares of the Company, with a nominal value of PLN 0.10 each.

Thus, the condition for the introduction of the above mentioned shares as of February 18, 2021 to trading on the main market of the Warsaw Stock Exchange, about which the Company informed in the current report no. 8/2021 of February 16, 2021, was fulfilled.

MABION SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MABION S.A.Farmaceutyczny (far)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
95-050Konstantynów Łódzki
(kod pocztowy)(miejscowość)
Langiewicza60
(ulica)(numer)
+48 42 207 78 90 wew. 112+48 42 203 27 03
(telefon)(fax)
info@mabion.euwww.mabion.eu
(e-mail)(www)
7752561383100343056
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-17Sławomir JarosCzłonek ZarząduSławomir Jaros
2021-02-17Grzegorz GrabowiczCzłonek ZarząduGrzegorz Grabowicz

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk