• Odbierz prezent
MABION S.A.: Informacje dotyczące realizacji pierwszego zamówienia w ramach umowy ramowej z Novavax, Inc. (2021-03-25 21:48)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr30/2021
Data sporządzenia: 2021-03-25
Skrócona nazwa emitenta
MABION S.A.
Temat
Informacje dotyczące realizacji pierwszego zamówienia w ramach umowy ramowej z Novavax, Inc.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2021 z dnia 3 marca 2021 roku w sprawie zawarcia z Novavax, Inc. umowy ramowej wraz z pierwszym zamówieniem na usługi kontraktowe w zakresie programu szczepionki na COVID-19, Zarząd Mabion S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 25 marca 2021 roku otrzymał od Novavax, Inc. pierwszą płatność w ramach realizacji w/w zamówienia złożonego na podstawie zawartej umowy ramowej. Jednocześnie Spółka informuje, że realizacja zamówienia przebiega zgodnie z planem założonym w w/w umowie ramowej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Subject Information on the performance of the first order under a framework agreement with Novavax, Inc.

Legal basis: Art. 17 sec. 1 of MAR - confidential information.

Report content:

With reference to the current report No. 15/2021 of March 3, 2021 on the conclusion with Novavax, Inc. framework agreement with the first order for contract services for the COVID-19 vaccine program, Management Board of Mabion S.A. (The "Company") announces that on March 25, 2021 it received from Novavax, Inc. the first payment as part of the implementation of the above-mentioned order placed on the basis of the concluded framework agreement. At the same time, the Company informs that the execution of the order is proceeding in accordance with the plan assumed in the above-mentioned framework agreement.

MABION SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MABION S.A.Farmaceutyczny (far)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
95-050Konstantynów Łódzki
(kod pocztowy)(miejscowość)
Langiewicza60
(ulica)(numer)
+48 42 207 78 90 wew. 112+48 42 203 27 03
(telefon)(fax)
info@mabion.euwww.mabion.eu
(e-mail)(www)
7752561383100343056
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-25Adam PietruszkiewiczCzłonek ZarząduAdam Pietruszkiewicz
2021-03-25Grzegorz GrabowiczCzłonek ZarząduGrzegorz Grabowicz

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk