• Odbierz prezent
MABION S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie praw do akcji zwykłych na okaziciela serii U Spółki do obrotu giełdowego (2021-03-23 16:15)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr28/2021
Data sporządzenia: 2021-03-23
Skrócona nazwa emitenta
MABION S.A.
Temat
Dopuszczenie i wprowadzenie praw do akcji zwykłych na okaziciela serii U Spółki do obrotu giełdowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Mabion S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 23 marca 2021 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) podjął uchwałę w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii U Spółki.

W treści uchwały Zarząd GPW stwierdził, że zgodnie z § 13 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczone są 2.430.554 prawa do akcji zwykłych na okaziciela serii U Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, z dniem rejestracji tych praw do akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”).

Jednocześnie Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 25 marca 2021 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym ww. prawa do akcji Spółki, pod warunkiem dokonania przez KDPW najpóźniej w dniu 25 marca 2021 r. rejestracji tych praw do akcji i oznaczenia ich kodem "PLMBION00057". Ponadto Zarząd GPW postanowił notować prawa do akcji Spółki w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „MABION-PDA” i oznaczeniem „MABA”.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Subject: Admission and introduction of the rights to ordinary bearer series U shares of the Company to exchange trading

Legal basis: Art. 56 sec. 1 point 2 of the Act on Public Offering - current and periodic information

Report content:

Management Board of Mabion S.A. ("Company")hereby informs that, the Management Board of the Warsaw Stock Exchange S.A. ("WSE") adopted a resolution on March 23, 2021 concerning the admission and introduction to exchange trading on the WSE Main Market of rights to ordinary bearer series U shares of the Company.

The Management Board of WSE stated that pursuant to § 13(1)and § 13(2) of the Stock Exchange Regulations, 2,430,554 rights to ordinary bearer series U shares of the Company, with a nominal value of PLN 0.10 each, are admitted to exchange trading on the main market, as of the date of registration of these rights to shares by the National Depository for Securities S.A. ("KDPW").

Simultaneously, the Management Board of WSE decided to introduce to exchange trading on the main market of the above-mentioned rights to Company’s shares, provided that KDPW registers these rights to shares on March 25, 2021 at the latest and identifies them with the code "PLMBION00057". Moreover, the Management Board of WSE decided to list the rights to the Company's shares in the continuous trading system under the abbreviated name "MABION-PDA" and the designation "MABA".

MABION SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MABION S.A.Farmaceutyczny (far)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
95-050Konstantynów Łódzki
(kod pocztowy)(miejscowość)
Langiewicza60
(ulica)(numer)
+48 42 207 78 90 wew. 112+48 42 203 27 03
(telefon)(fax)
info@mabion.euwww.mabion.eu
(e-mail)(www)
7752561383100343056
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-23Dirk KrederPrezes Zarządu
Dirk Kreder
2021-03-23Sławomir JarosCzłonek ZarząduSławomir Jaros
2021-03-23Grzegorz GrabowiczCzłonek ZarząduGrzegorz Grabowicz
2021-03-23Adam PietruszkiewiczCzłonek ZarząduAdam Pietruszkiewicz

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk