• Odbierz prezent
MABION S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii U Spółki do obrotu giełdowego (2021-04-15 15:40)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr34/2020
Data sporządzenia: 2021-04-15
Skrócona nazwa emitenta
MABION S.A.
Temat
Dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii U Spółki do obrotu giełdowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Mabion S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) w dniu 14 kwietnia 2021 roku uchwały w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii U Spółki.
W treści uchwały Zarząd GPW stwierdził, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczone są 2.430.554 akcje zwykłe na okaziciela serii U Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
Jednocześnie Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 19 kwietnia 2021 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym ww. akcje Spółki, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) w dniu 19 kwietnia 2021 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLMBION00016”.
Ponadto Zarząd GPW podjął uchwałę w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii U Spółki, zgodnie z którą wyznaczył na 16 kwietnia 2021 r. dzień ostatniego notowania 2.430.554 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii U Spółki, oznaczonych przez KDPW kodem „PLMBION00057”.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report no 34 / 2021

Date: April 15, 2021

The abbreviated name of the issuer MABION S.A.

Subject: Admission and introduction of ordinary bearer series U shares of the Company to stock exchange trading

Legal basis: Art. 56 sec. 1 point 2 of the Act on Public Offering - current and periodic information

Report content:

Management Board of Mabion S.A. ("Company") hereby informs that today it became aware that the Management Board of the Warsaw Stock Exchange S.A. ("WSE") adopted a resolution of April 14, 2021concerning the admission and listing to exchange trading of the ordinary series U bearer shares of the Company on the WSE Main Market.

The resolution contain, the WSE Management Board statement, that pursuant to § 19 (1 -2) of the Stock Exchange Rules, 2,430,554 ordinary bearer series U shares of the Company, with a nominal value of PLN 0.10 each, are admitted to exchange trading on the main market.

Simultaneously, the Management Board of WSE decided to admission to exchange trading on the main market of the above-mentioned the Company's shares, provided that the National Depository Securities ("KDPW") register of these shares and mark them with the code "PLMBION00016" on April 19, 2021. In addition, the WSE Management Board adopted a resolution concerning the last day of listing on the WSE Main Market for the rights to ordinary series U bearer shares of the Company, wherein it set for April 16, 2021 the last listing date of 2,430,554 rights to series U ordinary bearer shares of the Company., marked by KDPW with the code "PLMBION00057".

MABION SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MABION S.A.Farmaceutyczny (far)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
95-050Konstantynów Łódzki
(kod pocztowy)(miejscowość)
Langiewicza60
(ulica)(numer)
+48 42 207 78 90 wew. 112+48 42 203 27 03
(telefon)(fax)
info@mabion.euwww.mabion.eu
(e-mail)(www)
7752561383100343056
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-15Grzegorz GrabowiczCzłonek ZarząduGrzegorz Grabowicz
2021-04-15Sławomir JarosCzłonek ZarząduSławomir Jaros

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk